คำสวดบูชาองค์พระพิราพ
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 04 Nov 2008 02:51 pm
เรื่อง: คำสวดบูชาองค์พระพิราพ
ตอบโดยอ้างข้อความ

คำสวดบูชาองค์พระพิราพ ที่คัดจาก สมุดพระตำรา พิธีไหว้ครู และ พิธีครอบโขน ละคร ของ พระยานัฏการุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต)

๏ อิมัง พุทธัง องค์พระพิราพัง ขอเอหิจงมา
ธัมมัง องค์พระพิราพัง ขอเอหิจงมา
สังฆัง องค์พระพิราพัง ขอเอหิจงมา
พุทโธ สิทธิฤทธิ ธัมโม สิทธิฤทธิ สังโฆ สิทธิฤทธิ
สุขะ สุขะ ไชยะ ไชยะ ลาภะ ลาภะ
สัพพะธัมมานัง ประสิทธิเม ประสิทธิเต
พุทโธ สวัสดีมีไชย ธัมโม สวัสดีมีไชย สังโฆ สวัสดีมีไชย
อิมัง ปทีปัง สุรังคันธัง อธิฏฐามิ ฯ

เครื่องสังเวยพระพิราพ

สำหรับบูชาพระพิราพวันแรก
1 ไข่ไก่ดิบ 5 ฟอง
2 ข้าวตอก 1 ถ้วยชา
3 น้ำผึ้ง    1 ถ้วยชา
4 ดอกไม้,พวงมาลัย รวมกันให้ได้ 3 สีขึ้นไป