ถอนคุณไสย์คืนของอาถรรพณ์
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 05 Nov 2008 01:18 pm
เรื่อง: ถอนคุณไสย์คืนของอาถรรพณ์
ตอบโดยอ้างข้อความ

ถอนคุณไสย์คืนของอาถรรพณ์

วิธีถอนของถอนคุณไสย

การถอนของต้องหมั่นทำบ่อยๆ  ทำเรื่อยๆ  จนกว่าจะหาย  เปรียบเหมือนการรักษาไข้ ถ้ายังไม่หายก็ยังไม่หยุดกินยา จงอย่าท้อแท้ การทำต้องหมั่นทำ ทุกคนทำได้ไม่ต้องพึ่งใคร จงจำไว้ทุกคนมีดีในตัวทุกคน อย่าดูถูกตัวเอง

การทำน้ำมนต์ถอนของให้ภาวนาพระคาถาจนกว่าจะหมดเทียน จึงจะจบการทำน้ำมนต์ถอนของ หลังจากนั้นก็เอาไปผสมน้ำอาบน้ำกิน อาการจะค่อยๆ  ดีขึ้น

นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  ( 3 จบ )

อิติปิโส  วิเสเสอิ  อิเสเส พุททะนาเมอิ  อิเมนา  พุททะตังโสอิ   

อิโสตัง  พุททะปิติอิ (  9  จบ  )

อิติปิจะ  สุคะโต  โลกะนาโก  คะระหัง ปัตโต  นะนิพพานัง  สิวังระวัง

มะอะอุสุขัง  ปิยังมะมะ  (  9  จบ  )

อมขะโลขะลัง  สาโลสาลัง  ขะโลติ  สาระติสิโน  ขัคโคขัคคังปาถา

วิชะยามันติ  เตชังนันทิสา  ทิสังเยระวัง  สีหะนะหัง  สักขะติ  ขะสะยามะสันติ

สะระติสิโน  ขัคโคขัคคัง  อมสวาหะ  (  9  จบ  )

นะหลุด  โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะหลุดเลื่อนออกทุกที่

ธาตุทั้งสี่จงเร่งออกไป  น้ำลมดินไฟเสือกไสเข้ามา  อาคัจฉัยยะ  อาคัจฉาหิ

โอกาเสติถาหิ  จึงออกไป

“พระคาถาบทนี้ให้ภาวนาจนกว่าจะหมดเทียน เมื่อเทียนกำลังจะหมด ให้ว่าบท มหาประสิทธิ เป็นบทสุดท้ายเป็นอันจบการทำน้ำมนต์”

สิทธิกัจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิการิยะตะถาคะโต  สิทธิเตโช  ชะโย    นิจจัง  สิทธิลาโภ  นิรันตะรัง  สัพพะกัมมัง  ประสิทธิเม.

การแก้อาถรรพณ์และสิ่งไม่ดีในตัว

ของอาถรรพณ์หรือของที่มีอิทธิฤทธิ์ ได้แก่ กุมารทอง นางกวัก สาลิกา รักยม หรือของที่มีอาถรรพณ์ต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของกระดูกผีที่ป่าช้า ส่วนต่างๆ ของศพและของอาถรรพณ์ต่างๆ  การรับขันธ์  5  8  9 และขันธ์  16 เวทมนต์คาถาให้โทษ น้ำมันพราย  หรือของที่มีอำนาจเหนือ หรือของที่มีอำนาจเหนือจิตเรา ส่งผลให้พบกับความทุกข์ต่างๆ    ตลอดจนของอาถรรพณ์ภายในร่างกายเรา  เมื่อทำพิธีแล้วจะทำให้มีความสุขความเจริญ

พิธีคืนของอาถรรพณ์

ถ้ามีของอาถรรพณ์หรือของอิทธิฤทธิ์อยู่ในบ้านหรือที่ใดก็ตาม ให้นำผ้าขาว วางบนพานหรือถาด และนำของอาถรรพณ์ที่รับมาวางไว้บนผ้าขาวแล้วจุดธูป3 ดอก เทียน 2 เล่ม  แต่ถ้าไม่รู้ว่าของอาถรรพณ์นั้นอยู่ที่ใด    ก็ให้จัดหาดอกไม้ธูปเทียนวางไว้บนผ้าขาวแทนแล้วกราบพระสวดมนต์บูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วยกพานรือถาดกล่าวคำอธิฐานดังนี้

ข้าพเจ้าขอคืนของอิทธอฤทธิ์ของอาถรรพณ์ เวทมนต์คาถาอาคม เทพ สัตว์ วิญญาณ  ผีสาง นางไม้  ไฝปานที่ไม่ดีที่ข้าพเจ้าได้รับมาโดยรู้เท่าถึงการณ์ก็ดี ไม่รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี จำได้ก็ดี  จำไม่ได้ก็ดี ที่กำลังส่งผลให้ข้าพเจ้า บุคคลภายในบ้านทุกข์กายทุกข์ใจข้าพเจ้าขอคืนของทั้งหมดเหล่านี้ให้กับครูบาอาจารย์ที่รับมา ขอให้ครูบาอาจารย์รับของทั้งหมดคืนตั่งแต่ขณะจิตนี้เป็นต้นไป การคืนของดังกล่าวนี้หากจะมีบาปกรรม ทั้งมโนกรรม วจีกรรม กายกรรม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วยเทอญ.

เมื่อกล่าวเสร็จแล้วกราบพระ เอาผ้าขาวห่อของเหล่านั้น นำไปลอยน้ำ จะเป็นบ่อน้ำ น้ำนิ่ง น้ำไหลก็ดี ขณะที่ลอยนั้นให้เปิดห่อผ้าขาวออก แล้วค่อยๆ เทของเหล่านั้นลงไปในน้ำพร้อมอธิฐานดังนี้

ข้าพเจ้าขอฝากของเหล่านี้ไปกับแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระโพสพ ไปให้กับครูบาอาจารย์เดิมที่รับของอาถรรพณ์นี้มาด้วย

หลังจากคืนของอาถรรพณ์แล้ว  ต้องทำบุญตักบาตรแผ่เมตตาจิตในบุญกุศลครั้งนี้ให้กับตนเองและทุกคนในบ้าน  ครุบาอาจารย์พร้อมทั้งเทพสัตว์  วิญญาณนั้น ๆ  ทำติดต่อกัน  3 – 7  วัน  และต้องสวดมนต์ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องจะดีมากๆ