วัดดอยแท่นพระ(ผาหลวง) จ.เชียงใหม่
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 09 Nov 2008 12:21 am
เรื่อง: วัดดอยแท่นพระ(ผาหลวง) จ.เชียงใหม่
ตอบโดยอ้างข้อความ

วัดดอยแท่นพระ(ผาหลวง) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัดดอยแท่นพระผาหลวงเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

วัดดอยแท่นพระผาหลวง โดยมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญดังนี้ บริเวณทางขึ้นวัดจะพบรูปปั้นเทพอสูร ชาวบ้านสมัยก่อนช่วยกันสร้างขึ้นโดยเชื่อว่า เทพอสูรเป็นเทพช่วยปกป้องรักษาป่าไม้ และต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมเหล่าผีสางทั้งหลายไม่ให้เข้ามาสู่หมู่บ้านและไม่ไปรบกวนวัดดอยแท่นพระผาหลวง

ชาวบ้านบางคนยังมีความเชื่อ เกี่ยวกับการบนไหว้ เพื่อขอสิ่งที่ต้องการ จากคำบอกเล่าของชาวบ้านปรากฏว่ามักจะได้สิ่งที่ต้องการตามที่บนไว้ ผู้ที่มาบนส่วนใหญ่มักจะมาบนเกี่ยวกับการให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย บริเวณใกล้ๆ กับรูปปั้นเทพอสูรจะเห็นบ่อน้ำเก่าแก่มีความลึกประมาณ 7-8 เมตร กว้างประมาณ 1.50 เมตร

บ่อน้ำนี้มีความจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ที่วัดดอยแท่นพระผาหลวงมาก พระในสมัยก่อนต้องเดินด้วยเท้าเปล่าจากวัดลงมาตัดน้ำไปใช้ซึ่งระยะทางจากบ่อน้ำถึงวัดประมาณ 1 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการสร้างศาลาแท่นดอกไม้คลุมบ่อน้ำนี้ไว้ และยังมีการสร้างที่พักเพิ่มขึ้นอีกสำหรับชาวบ้านมาพักเหนื่อยจากการออกไปหาของป่าและผู้ที่มาเที่ยวบริเวณนี้

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 09 Nov 2008 12:21 am
ตอบโดยอ้างข้อความ

วัดดอยแท่นพระ(ผาหลวง) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่