หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรวิทยาราม
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Nov 2008 07:34 pm
เรื่อง: หลวงพ่อโม วัดไตรมิตรวิทยาราม
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระครูวิริยานุกิจจารี (โม) วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม มีลำดับเจ้าอาวาสวัด ดังนี้

1. พระครูถาวรสมณวงศ์ (เปลี่ยน) ต่อมาได้ย้ายไปครองวัดปทุมคงคาราม ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ "พระปรากรมุนี"

2. พระครูวิริยานุกิจจารี (กล่อม)

3. พระครูวิริยานุกิจจารี (โม)

4. พระอธิการโป๊ ธมฺมสโร

5. พระใบฎีกาธำ อินฺทโชโต

6. พระมหากิ้ม สุวรรณชาติ

7. พระปริยัติบัณฑิต (คำ อาภารํสิเถร) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอยู่ 2 ปี

8. พระมหาเจียม กมโล ป.ธ.5 น.ธ.เอก ต่อมาได้ลาสิกขา

9. พระวิสุทธาธิบดี (มหาไสว ฐิตวีโร) ป.ธ.7 เป็นเจ้าอาวาสวัดตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2487 จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531 รวมเวลาที่ครองวัดนานถึง 44 ปี

10. พระราชวีราภรณ์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ป.ธ.9 ต่อมาเป็นพระเทพปัญญาเมธี

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ พระสุโขทัยไตรมิตร อันล้ำค่า

กล่าวสำหรับวัดไตรมิตรวิทยาราม อีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างดียิ่งในแวดวงของผู้ชมชอบพระเครื่อง นั้นคือ พระเกจิอาจารย์ดัง

พระเกจิอาจารย์เรืองนามของวัดไตรมิตรวิทยาราม นาม หลวงพ่อโม ธมฺมสาโร เป็นหลวงพ่อโม ผู้ซึ่งได้รับฉายานามว่า "เกจิอาจารย์ผู้กำราบมังกรอลังการ์"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Mar 2009 11:22 am
ตอบโดยอ้างข้อความ

หลวงพ่อโม ท่านเป็นลูกจีนคนหนึ่งในย่านตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ บิดาชื่อ นายลิ้ม แซ่ฉั่ว มารดาชื่อ นางกิมเฮียง

เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 5 ปี พ.ศ. 2406

สำนักวัดสามจีน เป็นสถานที่เล่าเรียนของท่านในยามยังเด็ก ดังนั้นเมื่อครั้งที่ท่านอายุครบเกณฑ์บวช ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสามจีน หรือวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยได้บวชในปี พ.ศ. 2426

มีพระปรากรมุนี (เปลี่ยน) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ วัดหัวลำโพง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์แย้ม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ครั้นบวชแล้วได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดสามจีน ในด้านวิปัสสนากรรมฐานนั้น ท่านได้เดินทางไปศึกษากับพระปรากรมุนี (เปลี่ยน) พระอุปัชฌาย์ของท่าน

ต่อมาเมื่อพระปรากรมุนี (เปลี่ยน) ต้องเดินทางไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก หลวงพ่อโมในฐานะพระใบฎีกา ฐานานุกรมของพระปรากรมุนี ได้เดินทางติดตามไปด้วย จนเมื่อได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพระปรากรมุนี (เปลี่ยน) ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ฝั่งธนบุรี หลวงพ่อโม ก็ได้กลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ครั้นยังชื่อวัดสามจีน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Mar 2009 11:23 am
ตอบโดยอ้างข้อความ

ชื่อเสียงของหลวงพ่อโมในสมัยนั้น นับว่ามิบันเบา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเบญจมบพิตร และหล่อพระพุทธชินราชจำลองมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ ได้มีการอาราธนาพระเกจิอาจารย์มาร่วมทำพิธีพุทธาภิเษกเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งหลวงพ่อโมด้วย

นอกจากนั้น ยังมีหลักฐานที่ยืนยันถึงพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อวัดสามจีน หรือวัดไตรมิตรวิทยารามตั้งแต่ทรงได้รับเสียงร่ำลือถึงความงดงามของพระประธานในพระอุโบสถวัดนี้ คือ พระทศพลญาณ และได้เสด็จพระราชดำเนินนมัสการ พร้อมทั้งตรัสชมความงดงามของพระพุทธรูปองค์นี้

กล่าวว่า พระราชทานเครื่องแก้วเจียระไน กับชุดโต๊ะหมู่มุขประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้

เฉพาะหลวงพ่อโมนั้น ในคราวงานพระราชพิธีมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อโมก็เป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ไปเจริญพระชัยมงคลคาถา และได้รับพระราชทานพัด (ตาลปัตร) มีเครื่องหมายพระนารายณ์ทรงครุฑ ปักด้วยไหมดิ้นทอง

ในส่วนของเหรียญพระเกจิอาจารย์ของหลวงพ่อโมนั้น ในปี พ.ศ. 2460 มีบรรดาลูกศิษย์ขออนุญาตสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนขึ้นมาเป็นที่ระลึกรุ่นแรก และเพียงรุ่นเดียว เนื่องเพราะหลังจากการสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในปี พ.ศ. 2461 หลวงพ่อโมก็ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 30 กันยายน อายุได้ 55 ปี พรรษาที่ 34

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Mar 2009 11:24 am
ตอบโดยอ้างข้อความ

เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อโม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ หูเชื่อม ห่วงเชื่อม มีความบางกว่าเหรียญทั่วไป

ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโม หน้าตรงครึ่งรูป รอบรูปเหมือนหลวงพ่อโมเป็นช่อชัยพฤกษ์ บนสุดคือตัวอุณาโลม ด้านล่างเป็นอักขระขอม อ่านได้ว่า "พระครูวิริยะกิจจารี (โม)" อันเป็นนามสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานของหลวงพ่อโม

ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์ ตรงกลางบรรจุยันต์แบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ล้อมรอบด้วยอักขระขอมเรียกกันว่า "ยันต์สุริยัน-จันทรา

เหรียญหลวงพ่อโมสร้างด้วยโลหะเงิน ยังไม่พบว่ามีเนื้อทองแดง หรือเนื้อโลหะอื่นแต่ประการใด