ประวัติความเป็นมาของพระกริ่งนเรศวร
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Feb 2009 04:55 pm
เรื่อง: ประวัติความเป็นมาของพระกริ่งนเรศวร
ตอบโดยอ้างข้อความ

ประวัติความเป็นมาของพระกริ่งนเรศวร

ตำนานแห่ง พุทธศิลป์ ที่แสดงถึง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 
บันทึกประวัติศาสตร์แห่งตำนานพระกริ่งไทย เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองพิษณุโลก

ปฐมบทแห่งตำนานการสร้างพระกริ่งของเมืองไทย ต้นกำเนิดเป็นที่ยอมรับกันมาช้านานว่า พระสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว พระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เป็นผู้รจนากำหนดขึ้นทั้งในส่วนพระยันต์ 108 นะปถมัง 14 นะ อันเป็นพระยันต์บังคับ และพิธีกรรมจัดสร้างซึ่งสรรพตำรานี้ ได้ตกทอดมาสู่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ท่าเตียน) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศ ผู้สถาปนาพระกริ่งปวเรศ อันลือชื่อจากนั้น ตำราก็ตกไปอยู่กับสมเด็จพระพุธมาจารย์(มา) หรือท่านเจ้ามา แห่งวัดสามปลื้ม ผู้สร้างพระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา เมื่อสิ้นสมัยท่านเจ้ามา ผู้สืบทอดตำราก็คือ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) แห่งวัดสุทัศน์เทพวราราม ท่านได้สร้างพระกริ่งอันทรงพุทธานุภาพหลายรุ่นจึงนับได้ว่า ตำราการสร้างพระกริ่งของแผ่นดินสยาม ต้นกำเนิดมีขึ้นในยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพระอาจารย์ของพระองค์ท่าน ถือได้ว่า ปฐมบูรพจารย์แห่งพระกริ่งไทย ก็คือ สมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว สมเด็จพระสังฆราช ในสมัยครั้งอดีตกาล ผู้ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงให้ความเคารพบูชาอย่างยิ่ง

และสมเด็จพระพนรัตนี้เองที่เป็นผู้ทรงทูลของบิณฑบาตชีวิต ของเหล่าทหารหาญที่ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรไม่ทันในคราวที่ทรงประกาศพระบรมราชกฤษดาภินิหาร กระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Feb 2009 04:55 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

กำเนิดพระกริ่งนเรศวร พระกริ่งที่แสดงถึงพระบรมราชานุภาพ และพระบรมราชกฤษดาภินิหาร

พระกริ่งนเรศวรถือกำเนิดขี้น ณ แผ่นดินเมืองพิษณุโลก อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังจันทน์ สถานที่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพ โดยพระกริ่งนเรศวรนี้ สร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2507 นับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์แห่งพระกริ่งนเรศวร พระกริ่งที่รำลึกถึง พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชให้กับคนไทยทั้งชาติผู้ทรงเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการพิทักษ์ผืนแผ่นดินสยามไว้ให้ลูกหลานไทย

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Feb 2009 04:56 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

จากนั้นก็มีการสร้างพระกริ่งนเรศวรของเมืองพิษณุโลกขึ้นอีกหลายคราในโอกาสสำคัญๆ เช่น พระกริ่งนเรศวรวังจันทน์ ปี 2515 พระกริ่งนเรศวรเผด็จศึก ปี 2522 พระกริ่งนเรศวร 400 ปี ปี 2533 พระกริ่งนเรศวร ปี 2536 พระกริ่งนเรศวรพระองค์ดำ ปี 2542 และพระกริ่งนเรศวรเพ็ชรกลับ ปี 2544

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Feb 2009 04:56 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งนเรศวรที่กล่าวมานี้คือพระกริ่งนเรศวรที่สร้างขึ้นที่เมืองพิษณุโลก และประกอบพิธีภายในวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทยของคนไทย นอกจากนั้นพระกริ่งนเรศวรก็ยังมีการสร้าง ณ ที่ต่างๆ อีกหลายรุ่น ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมทั้งสิ้น

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Feb 2009 04:57 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

ข้อบังคับของการจัดสร้างพระกริ่งนเรศวรนั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาทิเช่น วันพระราชสมภพ วันขึ้นครองราชย์ วันประกาศอิสรภาพ วันกระทำยุทธหัตถี หรือสถานที่เกี่ยวเนื่องกัน และตัองมีการประกอบพิธีบวงสรวงของพระบรมราชานุญาตจัดสร้างต่อดวงพระวิญญาณ มีการจัดเครื่องสังเวย ถวายพระเกียรติยศอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระกริ่งนเรศวรโดยแท้และแตกต่างจากพระกริ่ง สำนักอื่นๆโดยสิ้นเชิง

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 11 Feb 2009 04:57 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

ในการประกอบพิธีการจัดสร้างพระกริ่งนเรศวร มักจะพบเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวน่าประหลาดมหัศจรรย์ให้ได้เล่าขานกันอยู่เสมอ พระกริ่งนเรศวรจึงเป็นพระกริ่งที่มีคุณค่า มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีความสืบเนื่องตั้งแต่อดีต มีแบบแผนประเพณีปฎิบัติ เป็นพระกริ่งที่ผนวกเอาความรู้สึกของความเป็นชาติ ศาสนา และ องค์พระมหากษัตริย์เข้าไว้ด้วยกัน และ เป็นเกียรติประวัติ แห่งศาสตร์ของพระกริ่งอย่างแท้จริง