สังฆทานเครื่อง ๙ (มหาสังฆทาน)
ผู้ตั้ง ข้อความ
อัฐ


วันที่เข้าร่วม: 10 Jun 2008
ตอบ: 326
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2008 09:57 pm
เรื่อง: สังฆทานเครื่อง ๙ (มหาสังฆทาน)
ตอบโดยอ้างข้อความ

สังฆทานเครื่อง ๙ (มหาสังฆทาน)

สังฆทานเครื่อง ๙ จัดว่าเป็นมหาสังฆทาน มีอานิสงส์มากกว่าสังฆทานปกติ เนื่องจากเป็นสังฆทานที่จัดเตรียมได้ยากกว่า

การถวายสังฆทานเครื่อง ๙   มีกำเนิดจากสายกรรมฐานแบบมโนมยิทธิโบราณ หรือที่เรียกว่า วิชาสางใส  หรือสายเทวตานุสติ โดยการบอกกล่าวสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อเป็นบูชาพระรัตนตรัย และเป็นการขอขมาครูบาอาจารย์ พรหมเทวดาทั้งหลาย  ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาแต่อดีต   ส่วนใหญ่มักนิยมทำ เพื่อเป็นการบูชาครูบาอาจารย์  เสริมดวงให้เป็นสิริมงคล  แต่บางความเชื่อว่า เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้เคยเป็นบริวารในอดีตให้หลุดพ้นจากพันธนาการหรือพ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งปวง  อีกทั้งยังสามารถอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย 

การทำสังฆทานนี้ จะทำการอาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตาเจ้า ตลอดทั้งพรหมเทวดา ทั่วหมื่นแสนจักรวาล เพื่อมาโมทนาสาธุการและปลดปล่อยดวงวิญญาณดังกล่าว  อนึ่ง  ผลบุญสังฆทานเครื่อง ๙ เป็นปัจจัยทำให้เกิดโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า  อีกทั้งยังได้บุญกุศลในแง่ของความกตัญญูกตเวทิตาอีกด้วย

ผลบุญใดที่บังเกิดขึ้นในการเผยแผ่ธรรมทานครั้งนี้  ข้าพเจ้าเพื่อน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์  พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค , หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า  หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ  วัดท่าซุง อุทัยธานี  และหลวงปู่สวัสดิ  ปภาสโร  วัดจันทร์ใน กรุงเทพฯ ผู้ให้ธรรมทานเรื่องสังฆทานเครื่อง ๙   ขอผลบุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการ  วาจา ใจ และมีญานทัสสนะที่แจ่มใสยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

สังฆทานเครื่อง ๙ ประกอบด้วย

๑. ผ้าไตรจีวร  ชุดใหญ่  ๑  ชุด

๒. สังฆทาน  ๑ ถัง ประกอบไปด้วยอาหารแห้ง  ของใช้ต่าง ๆ (ถ้าสามารถจัดเตรียมเองได้ยิ่งดี) 

๓. อาหารคาว  ๙  อย่าง พร้อมข้าวเปล่า ๙ ชุด

๔. ผลไม้ ๙ อย่าง

๕. น้ำเปล่า ๑ ขวด

๖. ดอกไม้  ๙  ดอก (นิยมดอกบัว ๙ ดอก) หรือใช้พวงมาลัยดอกมะลิ  ๙ พวงก็ได้

๗. ธูป  ๙ ดอก

๘. เทียน  ๙ เล่ม

๙. หากต้องการเพิ่มพระพุทธรูป (ถ้ามี) ควรมีหน้าตักไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว


ขั้นตอนการทำสังฆทานเครื่อง ๙

1. บูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล ๕

2. พระจะให้ศีล เราพนมมือกล่าวรับศีลจากพระ

3. ตั้งนะโม  3 จบ เพื่อเป็นการเคารพนบนอบต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4. กล่าวคำถวายสังฆทานเครื่อง ๙  โดยกล่าวดังนี้

“อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ พุทธะรูปัง สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ 

อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ   อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

คำกล่าวถวายสังฆทานเครื่อง ๙ เป็นภาษาไทย

“ ข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานเครื่อง ๙ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เป็นประธาน  ข้าพเจ้าขอถวายสังฆทานเครื่อง ๙ แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์  ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พรหมเทพเทวาอารักข์ทั้งหลาย กรรมเวรทั้งหลาย(เจ้ากรรมนายเวร) ที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินกันมา ตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกมิได้ก็ดี

ขอครูบาอาจารย์ทั้งหลาย  พรหมเทพเทวาอารักข์ทั้งหลาย  กรรมเวรทั้งหลาย(เจ้ากรรมนายเวร)ขอจงมาโมทนาสาธุการในการบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานเครื่อง ๙ ในครั้งนี้  และขอให้บริวารทั้งหลายของข้าพเจ้า หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง  ขอให้ดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายจงไปสู่สุคติภูมิ  และเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้โดยเร็วด้วยเถิด..  ”

จากนั้นหลังประเคนของถวายแด่พระสงฆ์  และพระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ ที่ล่วงลับไปแล้ว  และเจ้ากรรมนายเวรตามปกติ  เป็นอันเสร็จพิธี