หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ตั้ง ข้อความ
ธรรมโม


วันที่เข้าร่วม: 14 Jul 2009
ตอบ: 1639
ตอบเมื่อ: 03 Sep 2009 07:12 pm
เรื่อง: หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
ตอบโดยอ้างข้อความ

หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

ชาติภูมิ

ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมงคล ( สวัสดิ์ จิตตะทส ) เกิดวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ   เดือนสิบสอง ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2460 ณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 ตำบลราชคราม   อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ นายอยู่ จิตตะทส มารดาชื่อ นางไหม จิตตะทส  ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน   เป็นหญิง 2 คน   ชื่อจันและอิน   ท่านเป็นบุตรคนสุดท้อง

บรรพชา

ครั้งที่1   เมื่ออายุ 12 ปี ได้บรรพชาในงานฌาปนกิจศพของมารดา คลองเพศสามเณรอยู่ 3 ปี ครั้งที่ 2หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง   ได้จัดบรรพชาให้อีกครั้งหนึ่ง จนอายุครบบวชท่านจึงทำการอุปสมบทให้

อุปสมบท  

เมื่อวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2480  ณ วัดทองจันทริการามพระอุปัชฌาย์  พระครูนิเทศธรรมกถา เจ้าอาวาสวัดบ้านสร้าง   พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการกรีสัมมานัย  เจ้าอาวาสวัดทองจันทริการาม  พระนุสาวนาจารย์ พระครูนิเทศธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดพะยอม  ปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมงคลมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อายุ 89 ปี พรรษา 69 ปี  ท่านเป็นที่เคารพรักศรัทธา เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า ประชาชน ครูบาอาจารย์  ข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง  แม้บุคคลต่างศาสนา ต่างชาติ  เช่น  ชาวสิงคโปร์ก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมและพักค้างคืนที่วัดศาลาปูนอยู่เป็นประจำจนท่านได้เปิดสาขาวัดไทยในประเทศสิงคโปร์มีพระภิกษุไทยไปประจำเป็นสาขาของวัดศาลาปูน ชื่อ " วัดพุทธสันติธรรม "