วิธีการบูชาองค์ท้าวเวสสุววรรณ (หลวงพ่อเงิน วัดเกาะแก้ว)
ผู้ตั้ง ข้อความ
ธรรมโม


วันที่เข้าร่วม: 14 Jul 2009
ตอบ: 1639
ตอบเมื่อ: 17 May 2010 08:10 pm
เรื่อง: วิธีการบูชาองค์ท้าวเวสสุววรรณ (หลวงพ่อเงิน วัดเกาะแก้ว)
ตอบโดยอ้างข้อความ

วิธีการอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ มาประดิษฐานในบ้านเรือนนั้น จะเป็นผ้ายันต์ หรือรูปเคารพลอยองค์ก็ดีล้วนมีอานุภาพของท่านท้าวเวสสุวรรณมาสถิตย์ทั้งสิ้นให้ปฏิบัติดังนี้

เมื่อถึงประตูบ้าน ให้ตั้งจิตสงบนึกถึงองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ อธิษฐานเชิญท่านมาประดิษฐานในบ้านเรือน

เมื่อเข้าบ้านให้อธิษฐานจิตบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือจุดธูป16ดอก บอกว่าขอนำรูปหรือยันต์แทนองค์ท้าวเวสสุวรรณ มาประดิษฐานในบ้านเรือนเมื่อนำผ้ายันต์ไปแขวนหรือรูปเคารพบูชาให้จุดธูป๙ดอกกล่าวคาถาบูชาดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ ภะคะวะโต
ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมมหาราชา สุขะโต จุติ สัพพะภัยยัง สัพพะอันตะรายปิ
วินาสสันตุ นะมัตถุมหาเวสสุวัณโณ มหาลาโภ สุขัง ภะวันตุเม

และอธิษฐานขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณให้คุ้มคองตนเองบริวารครอบครัว

การสักการะประจำวันให้จุดธูปบูชาวันละ 9 ดอก
 
สำหรับดอกไม้ให้ใช้ดอกกุหลาบ หรือดาวเรืองพวงมาลัยเป็นดอกมะลิ

อาหารก็เป็นอาหารคาวหวานทั่วไป ห้ามบูชาด้วยของสดเลือด ควรมีแก้วน้ำเปล่า และกาแฟดำร้อนถวายท่านด้วย
 
ห้ามถวายสิ่งมึนเมาทุกชนิด และหมั่นทำบุญอุทิศถวายท่าน จะประสบความสำเร็จดังปรารถนาเร็วขึ้น