พระกริ่งคลองด่าน เนื้อแดง วัดคลองด่าน
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 01 Jun 2010 10:05 pm
เรื่อง: พระกริ่งคลองด่าน เนื้อแดง วัดคลองด่าน
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งคลองด่าน เนื้อแดง วัดคลองด่าน พิธีวัดสุทัศน์

พระกริ่งคลองด่าน  หล่อโบราณกริ่งในตัว  ผสมชนวนวัดสุทัศน์ 

เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ถวายพิมพ์  โดยถอดพิมพ์จากพระกริ่งใหญ่ 69 ของวัดสุทัศน์ ในวาระฉลองสมโภช 90 ปี หลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน  ซึ่งมีความผูกพันกันกับ สมเด็จสังฆราชแพ ที่ระลึก 90 ปี วันมรณภาพหลวงปาน ทุกขั้นตอนเจ้าพิธีโดยวัดสุทัศน์ทั้งสิ้น พ.ศ.2542 สร้างก่อนพระกริ่งจอมไทย

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 01 Jun 2010 10:07 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งคลองด่าน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 01 Jun 2010 10:07 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งคลองด่าน