เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด ปี 06 และ ปี 08
ผู้ตั้ง ข้อความ
อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 07:14 pm
เรื่อง: เหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด ปี 06 และ ปี 08
ตอบโดยอ้างข้อความ

ละเอียดสุดๆเม็ดแตง ปี06 + ปี08 ในสมัยที่ท่านพระครูวิสัยโสภณ (อาจารย์ทิม)

 

เจ้าอาวาสวัดช้างให้มีชีวิตอยู่ ท่านได้จัดสร้างพระหลวงพ่อทวด รุ่นเม็ดแตงขึ้น และเป็นที่ยอมรับของวงการพระเครื่องพระบูชา นับได้เป็น 2 รุ่น 2 พ.ศ. ได้แก่

 

1. รุ่นที่สร้างพุทธศักราช 2506 ถือเป็นรุ่นแรกของเหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ในปีนี้มีการจัดสร้างขึ้น   2  ครั้ง ครั้งแรกสร้างเป็นเม็ดแตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น สร้างจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากพระหลวงพ่อทวดเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก จึงทำให้เหรียญเม็ดแตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้นนี้ ได้หมดไปจากวัดในเวลาที่รวดเร็วมาก และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีเหรียญเม็ดแตงไว้บูชา ได้เรียกร้องให้จัดสร้างขึ้นอีก หลังจากนั้นไม่กี่เดือนท่านอาจารย์ทิมจึงได้จัดสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง สร้างเป็นเหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู และสร้างมากกว่าครั้งที่สร้างเม็ดแตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น 

 

ในตลาดพระเครื่องนั้นจะเห็นได้ว่าเหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้นหาได้ยากกว่าเหรียญเม็ดแตงหน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู (ข้อมูลนี้ผู้เขียนได้รับการบอกเล่ามาจากคุณภิยวัฒน์ วัฒนายากร หรือที่วงการเรียกว่า “แต๊ก สงขลา”  ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้รู้ทางด้านหลวงพ่อทวด) เหรียญเม็ดแตงหน้าผาก 3-4 เส้น หนังสือเลยหู ปี 2506 ทั้งสองแบบนี้ เป็นเหรียญหน้าผากปีกกาทั้งสิ้น

 

ผู้เขียนได้รับเกียรติจากเพื่อนในวงการพระเครื่องพระบูชาที่สงขลา เรียกขานว่า “แพะ เม็ดแตง” เนื่องจากชอบและเก็บสะสมเหรียญเม็ดแตงไว้มากพอสมควร ดังนั้นจึงขออนุญาตแบ่งแยกพิมพ์เม็ดแตง ปี พ.ศ.2506  ไว้ดังนี้

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 07:30 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

1.1  เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น ผู้เขียนเรียกเล่นๆ ในหมู่เพื่อนว่า “บล็อกพายุไซโคลน” หรือที่วงการพระเครื่องพระบูชาเรียกว่า “บล็อกวงเดือน” เพราะมีเส้นขนแมวเป็นวงกลมซ้อนกันหลายๆ วงรอบเศียรหลวงพ่อทวด และหลวงพ่อทวดมีลูกตา 2 ข้าง บล็อกนี้หายากที่สุด

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:06 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

 1.2  เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกหลวงพ่อทวด มีลูกตา 2 ข้าง”

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:08 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

1.3  เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกหลวงพ่อทวด มีลูกตาข้างเดียว”

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:10 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

1.4  เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู เส้นคอ 5 เส้น “บล็อกหลวงพ่อทวด ไม่มีลูกตา”ในอดีตนั้น ทางภาคใต้เรียกพิมพ์เหล่านี้ว่า “พิมพ์ลูกกระเดือกใหญ่” ในความเห็นของผู้เขียนสันนิษฐานว่ามีแค่บล็อกเดียว เท่านั้น แต่เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการถอดพิมพ์และการถ่ายพิมพ์เพื่อใช้เป็นพิมพ์สำรองไว้หลายตัว (ให้หาอ่านจากหนังสือนิตยสารมรดกพระเครื่อง ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2541 ในบทความ “คุยเฟื่องเรื่องเหรียญ” โดย จ.ส.ต.ทวี วงษ์สิทธิ์ หน้า 24-29)  จึงทำให้โรงงานปั๊มเหรียญแล้วติดลูกตาบ้าง ไม่ติดลูกตาบ้าง ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นรูปอาจารย์ทิม ปั๊มได้ค่อนข้างลึก และไม่เขยื้อน ยังไม่ปรากฏว่ามีแบบเขยื้อน หรืออาจจะมีก็ได้แต่ผู้เขียนยังไม่เคยเห็น

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:11 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

และขออนุญาตแยกพิมพ์เม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู ดังนี้

 

1.5  เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู  “บล็อกมีเนื้อเกินที่หน้าผากเส้นบนสุดด้านขวาองค์พระหลวงพ่อทวด”

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:12 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

1.6  เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู “บล็อกไม่มีเนื้อเกินที่หน้าผากเส้นบนสุดด้านขวาองค์พระหลวงพ่อทวด

 

เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 4 เส้น หนังสือเลยหู นี้ ด้านหลังเหรียญเป็นรูปอาจารย์ทิม ส่วนมากปั๊มออกมาจะตื้นกว่าเหรียญเม็ดแตงหน้าผาก 3 เส้น หนังสือเลยหู มีทั้งแบบเขยื้อนและแบบไม่เขยื้อน  ซึ่งก็เป็นบล็อกตัวเดียวกัน เหรียญรุ่นนี้ในวงการพระเป็นที่ “นิยมสุด”

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:13 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

2. รุ่นที่สร้างพุทธศักราช 2508 ถือเป็นรุ่นที่ 2 ของเหรียญเม็ดแตง หลวงพ่อทวด วัดช้างให้

 

2.1  เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากปีกกา หัวขีด” ด้านหน้าเหรียญมีเส้นแตกพาดจากตัวอักษร ตัว อ ผ่านตัว ท และตัว ว ไปชนขอบบนใต้ห่วงด้านหน้า

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:15 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

2.2 เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากปีกกา" เหรียญเม็ดแตง พ.ศ.2508 หน้าผากปีกกาทั้ง 2 บล็อกนี้ มีน้อยกว่า และหาได้ยากกว่าเหรียญเม็ดแตงหน้าผากตรงอื่นๆ พ.ศ.2508

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:16 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

2.3 เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากตรง ณ แตก หนังสือเลยหู” เหรียญรุ่นนี้หลายคนเล่นเป็นเหรียญปี 2506 ขอให้ท่านผู้อ่านดูเปรียบเทียบกับบล็อกหน้าผากตรง ณ แตก หนังสือไม่เลยหู (บล็อกไม้โทแตก ทะลุขอบ) จะเห็นได้ว่าใบหน้าหลวงพ่อทวดเหมือนกันมากๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกหน้าผากตรงอื่นๆ พ.ศ.2508 ใบหน้าหลวงพ่อทวดก็เหมือนกันมากด้วย แสดงว่าช่างที่แกะบล็อกทั้งหมดเป็นคนเดียวกัน และต้องออกในพ.ศ.2508 ด้วย

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:17 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

2.4  เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากตรง ณ แตก หนังสือไม่เลยหู” ซึ่งแยกออกเป็น

 

 - บล็อกหน้าสวมแว่น หรือที่บางคนเรียกว่า หน้าโดราเอมอน

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:18 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

- บล็อกไม้โทแตกทะลุขอบ ให้ดูอักษร “ช้าง” ด้านหน้าเหรียญ ไม้โทแตกทะลุขอบ

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:20 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

- บล็อกธรรมดา

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:21 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

2.5  เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากตรง วงเดือน” ด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อทวด มีวงเดือน ส่วนด้านหลังมีทั้งวงเดือนและไม่มีวงเดือน

อ้วนรัชดา


วันที่เข้าร่วม: 08 Feb 2010
ตอบ: 122
ตอบเมื่อ: 23 Jun 2010 08:21 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

2.6  เหรียญเม็ดแตง “บล็อกหน้าผากตรง สายฝน” บางครั้งก็เรียกว่า “บล็อกไม้มลาย”

หน้า: [1] | 2  Next