หลวงพ่อบุญเกิด วัดเขาดิน จ.ชัยนาท
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 14 Sep 2010 04:51 pm
เรื่อง: หลวงพ่อบุญเกิด วัดเขาดิน จ.ชัยนาท
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระครูอุดมชัยกิจ หรือ หลวงพ่อบุญเกิด ปัญฑิโต เจ้าอาวาสวัดเขาดิน ต.หนองมะโมง กิ่ง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

ประวัติ

ท่านเกิดในสกุล จันทรา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2475 ณ บ้านเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โยมบิดา-มารดาชื่อ นายกรมและนางสี จันทรา ในช่วงวัยเยาว์ ได้ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนวัดเขาดิน

กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2495 ณ พัทธสีมาวัดเขาดิน โดยมีพระครูสิงหชัยสิทธิ์ (ฉะอ้อน) วัดพาณิชย์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการสมทบ วัดศรีสโมสร ต.กุดจอก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการบรรจง วัดเขาดิน ต.หนองมะโมง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ปัญฑิโต" หมายความถึง "ผู้มีเป็นบัณฑิต มีปัญญาฉลาดรอบรู้"

ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว ได้อยู่จำพรรษาที่วัดเขาดิน และในปีนั้นเองท่านได้มีโอกาสได้เรียนวิชาเฑาะว์มหาปราบ และวิชาแก้พิษหมาบ้า จากท่านขุนวาปินทร์ ศิษย์ก้นกุฏิหลวงปู่ศุขที่เป็นฆราวาสรุ่นอาวุโสอีกท่านหนึ่ง
   
 พ.ศ.2496 ท่านไปศึกษาพระปริยัติธรรมและกัมมัฏฐานเบื้องต้นในสำนักวัดสิงห์ ในสมัยที่พระครูฉะอ้อนองค์ อุปัชฌาย์เป็นเจ้าสำนัก และด้วยความใกล้ชิดทั้งพระครูฉะอ้อน และอาจารย์ฆราวาสอีกหลายท่าน ที่เป็นศิษย์สายตรงหลวงปู่ศุข ประกอบกับความใฝ่รู้ ท่านจึงได้ซึมซับศึกษาสรรพวิชาในสายหลวงปู่ศุขมาพอสมควร ทั้งวิชาปรอท จากหมอยาเฒ่า วิชาเสก ขี้ผึ้ง
   
นอกจากนี้ ยังมีสรรพวิชาและเคล็ดคาถาอีกบางบท ที่ท่านได้ตั้งแต่ในพรรษาต้น ๆ อย่างเช่นการทดลองวิชาหายตัว โดยเขียนอักขระลงบาตรแล้วบริกรรม ปรากฏว่าเช้าวันนั้นชาวบ้านใส่บาตรข้ามท่านไปหมด สร้างความประหลาดใจแก่หมู่เพื่อนภิกษุที่ร่วมออกภิกขาจารเป็นอันมาก
    
พ.ศ.2498 ได้พบกับอาจารย์ชื้น ศิษย์ฆราวาสคนสำคัญอีกท่าน ที่สืบสายกัมมัฏฐานสายหลวงพ่อเขาสาริกา ภายหลังได้บวชและรู้จักกันในนามหลวงพ่อชื้น วัดเขาพลอง ท่านได้ศึกษากับอาจารย์ชื้นตั้งแต่อาจารย์ชื้นยังดำรงเพศฆราวาส และอาจารย์ชื้นท่านนี้เองเป็นผู้เชื้อเชิญให้ท่านได้ไปนมัสการหลวงพ่อเขาสาริกา ที่สำนักเขาสาริกา ท่านเล่าว่าหลวงพ่อเขาสาริกาท่านไม่พูด ท่านจุดเทียนตั้งไว้ 6 เล่มแล้วใช้มือดับทีละเล่ม จนเหลือเทียนเล่มเดียว ท่านจึงหยิบเทียนเล่มนั้นขึ้นมานั่งเพ่งเท่านั้น ท่านว่าเป็นปริศนาธรรม เกี่ยวกับการสอนเรื่องอายตนะ ผัสสะ การแยกรูป-นาม
   
ช่วงปี พ.ศ.2499-2500 ออกจาริกธุดงค์ปลีกวิเวกกระทำความเพียรทางจิต ขึ้นไปทางนครสวรรค์ มุ่งหน้าไปทางเหนือ

จนกระทั่ง พ.ศ.2507 ชาวบ้านและบรรดาญาติโยมจึงได้ร่วมใจนิมนต์ท่านมาจำพรรษา ณ วัดเขาดิน ท่านจึงได้ทำการปกครองวัดเขาดินตั้งแต่นั้นสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมา พ.ศ.2536 วัดเขาดิน ได้รับให้เป็นวัดพัฒนาดีเด่นประจำปี ถัดมาอีกปีเดียว หลวงพ่อบุญเกิด ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนาม พระครูอุดมชัยกิจ