พระพุทธรูปบูชา พระกันทรวิชัย 93 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 03 Nov 2010 11:53 pm
เรื่อง: พระพุทธรูปบูชา พระกันทรวิชัย 93 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระพุทธรูปบูชา พระกันทรวิชัย 93 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 1 เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2449 ให้บริการด้านการศึกษาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน และในปี 2552 เป็นวาระครบรอบ 96 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน

ในวาระการเฉลิมฉลองครั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาพระกันทรวิชัย เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาพระกันทรวิชัยครั้งนี้ เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างหลังคาโดมและลานอเนกประสงค์เชื่อมระหว่าง อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นกว่า 1,470 ตารางเมตร

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 03 Nov 2010 11:54 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

เหตุที่สร้างพระพุทธรูปกันทรวิชัย เนื่องจากเป็นพระพิมพ์ดินเผาปางสมาธิเพชร ที่มีพุทธศิลป์สวยงามมาก มีการขุดพบครั้งแรกที่บริเวณโคกดอนพระนอน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในปัจจุบันคือบ้านโนนเมือง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดพุทธมงคล (วัดหลวงพ่อพระยืน) ต.คันธาร์ อ.กันทรวิชัย และมีการขุดพบพระพุทธกันทรวิชัย อีกหลายครั้ง ที่บริเวณทางทิศตะวันออกของวัดศรีมหาโพธิ์ (บ้านโนน) ตรงบริเวณคูเมืองเก่า ซึ่งบริเวณแถบนี้มีหลักฐานทางศิลปะโบราณวัตถุ บ่งชี้ว่าเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนมาก่อนชื่อเมือง คันธารราช

สำหรับพระพุทธกันทรวิชัย เท่าที่ขุดพบทั้งหมดเป็นเนื้อดินเผามีทั้งหมด 5 พิมพ์ มีทั้งพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก พุทธศิลป์เป็นแบบปาลวะหรือคุปตะตอนปลายประมาณสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่สุวรรณภูมิ สมัยอาณาจักรทวารวดีกำลังรุ่งเรือง องค์พระพุทธรูปมีพระพักตร์อิ่มเอิบบริสุทธิ์ ประทับนั่งบนฐานดอกบัวหงาย อันหมายถึงปรัชญาอันเป็นญาณนำไปสู่พระนิพพาน

ส่วนเรือนแก้วด้านหลังขององค์พระแสดงถึงรูปคลื่นกิเลสตัณหาและไฟราคะ อันเป็นวัฏฏะของการเวียนว่ายตายเกิด องค์พระประทับนั่งในลักษณะสมาธิวิปัสสนา เพื่อมุ่งสู่สัจธรรมแห่งความหลุดพ้น

พุทธศิลป์จึงมีความเป็นเลิศกว่าพระพิมพ์และพระพุทธรูปจากแหล่งอื่นๆ ในภาคอีสาน เนื่องเพราะฝีมือช่างสกุลนี้มีความอ่อนช้อยมาก ประกอบด้วย เส้นโค้ง เช่น ลักษณะพระพักตร์เป็นทรงรูปไข่ มีความอิ่มเอิบ พระหนุสองชั้น ในส่วนพระวรกายเพิ่มเส้นรอบนอก มีเส้นโค้งทั้งด้านหน้าและด้านข้างชัดเจนงดงามมากด้วยพุทธศิลป์ที่โดดเด่น จึงกลายเป็นพระพุทธเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของ อ.กันทรวิชัย รวมทั้งจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อโรงเรียนสารคามพิทยาคมมีโครงการสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาทุนสนับสนุนการ ศึกษาของโรงเรียน ทุกฝ่ายได้มีการหารือกัน และได้ข้อสรุปว่าควรสร้างพระบูชาพระพุทธรูป พระกันทรวิชัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และศิลปะอันล้ำค่าของเมืองมหาสารคาม และมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม รวมทั้งบรรดาศิษย์เก่าที่อยู่ทั่วประเทศ

การจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาพระกันทรวิชัย ครั้งนี้ได้นำแผ่นทองไปให้พระเกจิอาจารย์แผ่เมตตาลงอักขระรวม 24 รูป ทุกรูปล้วนทรงอภิญญามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาว อีสาน

โดยได้ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ ปะรำพิธีบริเวณสนามหน้าโรงเรียนสารคามพิทยาคม เมื่อคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ในการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา พระกันทรวิชัยครั้งนี้สร้างหลายรายการประกอบด้วย ขนาดหน้าตัก 1.5 นิ้ว ขนาด 3 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว ขนาด 7 นิ้ว รวมทั้งพระกริ่งอีกจำนวนหนึ่ง

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 03 Nov 2010 11:54 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

สำหรับพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปรกอธิษฐานจิตในคืนพิธีมหาพุทธาภิเษกจำนวน 9 รูป อาทิ หลวงปู่คำบุ คุตตจิตโต จ.อุบลราช ธานี, หลวงปู่บุญทา ถาวโร จ.ร้อยเอ็ด, หลวงปู่เจียม วิชิตธัมโม จ.สกลนคร, หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร จ.กาฬสินธุ์, หลวงปู่เหรียญชัย มหาปัญโญ จ.อุดรธานี, หลวงปู่เฉย ญาณธโร จ.ขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับบรรยากาศในพิธีมหาพุทธาภิเษก หลังจากพระเทพสารคามมุนี พร้อมคณะสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว

พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัย จากนั้นพระเกจิอาจารย์ได้เริ่มพิธีอธิษฐานจิตสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ รอบละ 108 จบ โดยมีญาติโยม ครูอาจารย์ นักเรียน นุ่งขาวห่มขาวร่วมสวดมนต์ต่อเนื่องตลอดคืน จนฟ้าสว่างพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 03 Nov 2010 11:57 pm
เรื่อง: ประวัติพระพิมพ์กันทรวิชัย
ตอบโดยอ้างข้อความ

ประวัติพระพิมพ์กันทรวิชัย

พระกันทรวิชัย เป็นพระพิมพ์ดินเผา ปางสมาธิเพชร เท่าที่ขุดพบมี 3 ขนาด คือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก มีลักษณะสวยงามเป็นเลิศเมื่อเทียบกับพระพิมพ์อื่นๆ เท่าที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น ที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และที่นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผลจากการค้นคว้าวิจัยปรากฏว่าพระพิมพ์ดินเผาจากอำเภอกันทรวิชัย โดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่ปางสมาธิเพชร จะมีขนาดกว้าง 5 นิ้วครึ่ง สูง 8 นิ้ว มีลักษณะสวยงาม และมีคุณค่าทางศิลปะสูงยิ่งเป็นพุทธศิลปะสมัยคุปตะหรือสมัยปาลวะในราวปี พ.ศ. 963 – 1325 ซึ่งพุทธศิลปะสมัยคุปตะหรือปาลวะมีประวัติความเป็นมาดังนี้

สกุลศิลปะคุปตะ (Gupta School) ประมาณ พ.ศ. 813 – 1190 สกุลศิลปะคุปตะถือเป็นสกุลศิลปะสูงส่ง (Classic Art) ของอินเดีย ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและศิลปะอื่นๆ โดยเฉพาะสกุลศิลปะทางพระพุทธรูปแล้ว ถือว่ามีสัดส่วนและการแสดงออก เหนือกว่าสกุลศิลปะใดๆ ถ้าหากจะได้พิจารณาดูลักษณะของพระพุทธรูปในสกุลศิลปะคุปตะ อย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่าพระพุทธรูปในสกุลนี้มีจิตใจแฝงอยู่ภายใน เป็นจิตใจในการสร้างศรัทธาเลื่อมใสทางศาสนาประกอบจิตใจของวรรณคดี และการดนตรีรวมกันไปด้วย จึงถือเป็นสกุลศิลปะที่เต็มไปด้วยอุดมคติอย่างสมบูรณ์ มีศูนย์กลางอยู่ที่ภาคเหนือของอินเดีย ศิลปวัตถุในสกุลนี้ได้เข้าสู่ประเทศไทยโดยพบหลักฐานกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

สกุลศิลปะปาลวะ (Pallava School) ประมาณ พ.ศ. 900 – 1300 ความจริงสกุลศิลปะ ปาลวะได้เริ่มมาในระยะใกล้เคียงกับสกุลศิลปะคุปตะ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ทางตอนใต้ของอินเดีย ศิลปะสกุลนี้ได้พัฒนาการไปจากสกุลอันทราอมราวดีและคุปตะ พระพุทธรูปต่างๆ ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือสกุลนี้ มีส่วนอ่อนช้อยประกอบด้วยเส้นโค้งมากกว่าสกุลศิลปะคุปตะ ซึ่งถือรูปทรงส่วนละเอียดเป็นไปในทางอุดมคติ และสัญลักษณ์ร่วมกัน และมีความเคร่งขรึมมากกว่า ดังนั้นในประวัติการสร้างพระพุทธรูปในอินเดียสกุลนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีความอ่อนช้อยละมุนละไมเป็นครั้งแรก ลักษณะ พระพักตร์เป็นรูปทรงไข่และมีความอูมแต่งเป็นพิเศษ พระหนุ 2 ชั้น ในส่วนพระวรกายก็เพิ่มเส้น รอบนอกมีเส้นโค้งทั้งด้านหน้าและด้านข้างอย่างชัดเจน ศิลปะปาลวะได้เข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกับคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำให้มีพระพุทธรูปและเจดีย์ตามแบบศิลปะสกุลปาลวะปรากฏอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 03 Nov 2010 11:57 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระพิมพ์กันทรวิชัย เป็นพระปางสมาธิเพชร ในสมัยศิลปะปาลวะหรือคุปตะตอนปลาย มีความเก่าแก่ประมาณประมาณ ๑,๓๐๐ ปี ขุดพบที่อำเภอโคกพระ ปัจจุบัน คือ อำเภอกันทรวิชัย เป็นพระพิมพ์ที่มีคุณค่าทางศิลปะและปรัชญาธรรมอย่างสูงยิ่ง กล่าวคือ มีลักษณะแสดงถึงเชื้อชาติความเป็นชาวพื้นเมืองอย่างเด่นชัด มีพระพักตร์อิ่มเอิบบริสุทธิ์ แสดงถึงความหลุดพ้นจากกาลเวลา