พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 04 Jan 2011 04:40 pm
เรื่อง: พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม

หนุนดวงชะตาชีวิต สยบกำลังร้าย กลายเป็นดี

“เมื่อ ราหูโคจรเล็งดวงเมืองมักจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่ดีและไม่ดีนั้นเนื่องจากราหูสามารถจะทำให้ดีหรือร้ายก็ได้เรื่อง ราวเหล่านี้นั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล การเกิดสุริยะประภา จันทรประภา หรือการเกิดคราส ชาวไทยที่นับถือในเรื่องของความเชื่อที่จะเกิดขึ้นจึงได้มีพิธีสวดบูชานพ พระเคราะห์ เพื่อเป็นการรับส่งดาวราหูที่จะโคจรทับดวงชะตา และเล็งชะตา จึงได้มีการสร้างสิ่งมงคลเพื่อมาสยบเหตุที่เกิดรุนแรงให้เบาบางลง หรือจากเรื่องร้ายๆให้กลับกลายเป็นดี นั่นก็คือ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบุนพระราหู”

องค์พระนารายณ์ เป็นหนึ่งในมหาเทพ 3 พระองค์ ประกอบด้วย พระศิวะ พระพรหม และพระนารายณ์ ซึ่งมีหน้าที่ปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์ การที่พระพรหมเป็นผู้สร้างโลก หากเมื่อเกิดปัญหาเมื่อใดก็จะส่งให้พระนารายณ์ลงไปปราบ เช่น พระนารายณ์อวตารเป็นพระรามลงมาปราบยักษ์ทศกัณฑ์ และยังมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ก็คือองค์พระนารายณ์อวตาร มาปกป้องปวงประชาให้อยู่ดีกินดี การที่เคารพพระมหากษัตริย์เท่ากับเราบูชาพระนารายณ์

ประการสำคัญ คือ พระเสาร์ พระราหู เกรงกลัวต่ออำนาจองค์พระนารายณ์ ตามนิทานชาติเวรในบางบททางโหราศาสตร์ เนื่องจากพระราหูได้พ่ายแพ้ต่อฤทธานุภาพของพระนารายณ์ต้องจักรของพระองค์ตัดขาดที่แอบไปกินน้ำอมฤทธิ์เสียก่อน เลยเป็นอมตะไม่ตาย

เรื่องราวของ พระนารายณ์ทรงครุฑ มีมานานถึงเกือบ 700 กรุงศรีอยุธยาได้เกิดศึกสงครามกับพม่าในครั้งนั้นเองกรุงศรีอยุธยาได้เกิด ความอ่อนแอลงจึงได้ประชิดติดเมืองยึดเอาวัดหน้าพระเมรุเป็นค่ายบัญชาการรบ ขณะนั้นเองวัดที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาถูกพวกพม่าเผาจนหมดยังเหลือแต่วัด หน้าพระเมรุเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายวัด จากการบันทึกพบว่าวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดแห่งเดียวที่มีภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ ประทับยืนบนพระราหูประดิษฐานอยู่บนหน้าบันของพระอุโบสถ และเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่รอดจากการเผาทำลาย แคล้วคลาด ปลอดภัย รอดพ้นจากน้ำมือทหารพม่า ด้วยพระบารมีขององค์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู

เมื่อเกิดเหตุในทางโหราศาสตร์ คือ ดาวเสาร์โคจรทับดวง ราศีเกิด เล็งเข้าดวงชะตาใคร เสวยและแทรกอายุ จะปรากฏเรื่องราวให้เกิดสารพันปัญหา หรือราหูมาโคจรทับดวงชะตา เล็งดวงชะตา เสวยแทรกทับดวง ดาวทั้งสองดวงจึงเป็นดวงดาวที่หน้ากลัวต่อผู้ที่ถูกคราส ดังนั้น พระเทพภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้จัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบ “พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู” เพื่อให้ได้บูชาเพื่อแก้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยที่ท่านได้กล่าวว่า “เพื่อเป็นสิ่งสยบต่อพระเสาร์ และพระราหู” มีเหตุเกี่ยวพันกัน ครั้งเมื่อมีการรับส่งดาวก็จะมีการประกอบพิธีสวดพระมหาสมัยสูตร บทสวดมหาราช (สวดภาณยักษ์)  และสวดนพพระเคราะห์ เพื่อให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้คุ้มครองดวงชะตาชีวิต ต่อชะตาอายุ ขจัดสิ่งอัปมงคลให้หมดไปโดยมีพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู เป็นประธานใหญ่ ในพิธี

ท่านใดมีมีพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่เป็นมหาอำนาจสยบสิ่งเลวร้ายเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้คุณในเรื่องโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง มีอำนาจแปรเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี แคล้วคลาดปลอดภัย คุ้มกันภัย และเสริมดวงชะตาบารมี หากจะให้ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู มีความเข้มขลังยิ่งขึ้นหมั่นภาวนาสวดพระคาถาอยู่เสมอ ครบ 12 จบ ตามกำลังพระราหู ผู้ดูแลทรัพย์สินเงินทอง แล้วจังอธิษฐานขอในสิ่งที่ต้องการ


คาถานมัสการยันต์สุริยะประภา

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สมิมธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ

คาถานมัสการยันต์จันทรประภา

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สมิมธา อะหังวันทามิ เมสะทา ฯ

สวด 12 จบ ทำน้ำมนต์ ใช้เทียน 12 ดอก ธูป 12 เล่ม อธิษฐานขออานุภาพพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูพร้อมกับอานุภาพของยันต์สุริยะประภาและยันต์จันทรประภา ช่วยดลบันดาลให้ลูก ....... .... (ขอในสิ่งที่ต้องการ) 

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 04 Jan 2011 04:40 pm
เรื่อง: พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยาราม