คาถาบูชาพระราหู
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 10 Jul 2008 03:18 pm
เรื่อง: คาถาบูชาพระราหู
ตอบโดยอ้างข้อความ

คาถาบูชาพระราหู

ตั้ง นะโม ๓ จบ


ยัส สา นุส พะ ระ เณ นา ปิ


สวด ๑๒ จบแล้วขอพระรัตนตรัยว่า..ข้าพเจ้ามีเคราะห์กิจการค้าการขาย ข้าพเจ้าขอคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง โปรดคุ้มครองให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยการเงินการทอง การค้าการขาย การงาน ประการทั้งปวงเทอญฯ