การเปลี่ยนแปลงจากยุค 7 มาสู่ยุค 8
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 21 Jul 2008 04:06 pm
เรื่อง: การเปลี่ยนแปลงจากยุค 7 มาสู่ยุค 8
ตอบโดยอ้างข้อความ

การเปลี่ยนแปลงจากยุค 7 มาสู่ยุค 8

           ในช่วงปลายปี 2546 ที่ผ่านมา นักโหราศาสตร์มักจะพูดกันว่า “ยุค 7 กำลังจะสิ้นสุดในปี 2546 และยุค 8 กำลังจะมาในปี 2547” จึงทำให้หลายๆ ท่านเกิดความสงสัยว่า การเปลี่ยนยุคคืออะไร แล้วทำไมต้องมียุค 7 หรือยุค 8 ด้วย แล้วเมื่อเปลี่ยนแปลง จะเกิดอะไรตามมา

            ด้วยคำถามดังกล่าว เราจึงมานำเสนอแนวคิดทางโหราศาสตร์จีนที่มีความเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงดาวทั้ง 9 ดวง ซึ่งการโคจร 1 ของดาว 1 ดวง หรือก็คือ 1 ยุค จะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 ปี หากการโคจรมีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งครบทั้ง 9 ดวงก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 180 ปี และแนวคิดทางโหราศาสตร์จีนก็ยังได้มีการแบ่งแยกเขตแดนของโลกออกเป็น 8 ส่วน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคย่อมต้องส่งผลถึงความเจริญรุ่งเรือง การเสื่อมถอยของกระแสพลังบนโลกในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างชัดเจน

            จากหัวข้อที่เรากล่าวถึง “การสิ้นสุดยุค 7” ที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527-2546 พบว่า ในทางโหราศาสตร์จีนได้กำหนดให้เป็น “ธาตุทอง” ซึ่งอาณาเขตของยุค 7 จะครอบคลุมโซนทวีปอเมริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า ซีกโลกฝั่งตะวันตก หากเราย้อนกลับไปมองในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เราคงจะทราบกันดีว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก้าวขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น วิวัตนาการของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การเกิดไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี การก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และมหาอำนาจทางการทหาร หรือที่เรามักจะเห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกามักจะทำตัวเป็นตำรวจโลก

            ฉะนั้น เมื่อเราได้กล่าวว่า “ยุค 7 กำลังจะสิ้นสุด” ก็หมายความว่า ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศสหรัฐอเมริกาก็น่าจะสิ้นสุดลงเช่นกัน ที่เราจะสังเกตได้จากการเกิดปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขาดดุลการค้า และหนี้ภาคสาธารณะที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และประเด็นนี้เองที่จะเป็นตัวฉุดให้ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องกลับมาปรับปรุงโครงสร้าง หรือแก้ไขปัญหาประเทศของตนเอง

            เมื่อเราก็ทราบกันแล้วว่า “ยุค 7 กำลังจะสิ้นสุด” แล้วยุคใหม่ที่จะมาถึงล่ะ จะเป็นอย่างไร “การเริ่มต้นของยุค 8” ในทางโหราศาสตร์จีน จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2566 โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 และจะกินระยะเวลาไปถึง 20 ปีข้างหน้า

            หากเราเปรียบเทียบภายใต้หลักการของ 5 ธาตุ การก้าวเข้ามาของยุค 8 ก็คือ การเปลี่ยนแปลงของยุคที่จะเข้าสู่ “ธาตุดิน” ซึ่งเป็นธาตุสะท้อนถึง เกษตรกรรม การฝีมือ การประดิษฐ์สินค้าประเภท Hand Made แต่ถ้าเราจะมองในแง่ของการแบ่งอาณาเขตบนโลกใบนี้ กลุ่มประเทศที่อยู่ในโซนตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้แก่ ประเทศจีน, ไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา และลาว เป็นต้น

            ฉะนั้น ในยุค 8 ตามการคาดการณ์ในเชิงโหราศาสตร์ สามารถจะแปลความหมายได้ว่า ประเทศที่จะได้รับอิทธิพลจากยุค 8 จะมีอัตราความเจริญเติบโต ความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มจะเห็นแล้วว่า ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโซนของยุค 8 ก็คือ ประเทศจีนที่กำลังฉายแวว และกำลังจะก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่ เทียบเคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกา หากเราจะมองในแง่มุมที่เกิดขึ้นจริง ก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ การทหาร หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีทางอวกาศอีกด้วย