คำบูชา พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม
ผู้ตั้ง ข้อความ
ankoon


วันที่เข้าร่วม: 19 Jul 2007
ตอบ: 502
ตอบเมื่อ: 08 Aug 2008 05:40 pm
เรื่อง: คำบูชา พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม
ตอบโดยอ้างข้อความ

คำบูชา พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม

การตั้งบูชา นิยมการตั้งบูชาบนฐานรองรับ อยู่กลางภาชนะใส่น้ำ เป็นการจำลองคล้ายกับท่านจำพรรษาอยู่ในมหาสมุทร แล้วใช้ดอกมะลิลอยในน้ำบูชา และต้องตั้งต่ำกว่าพระพุทธ เนื่องจากเป็นพระอรหันต์ สาวกของพระพุทธเจ้า

คำบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร นะมัสสิตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มาหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ
หรือ (แบบย่อ) อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต โสระโห ปัจจะ ยาทิมปิ มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

(เกิดโชคลาภและคุ้มกันภัยภิบัติอันตรายทั้งปวง)

คำบูชาพระมหาอุปคุต

นโม ๓ จบ

พระมหาอุปคุตโต พระมหาอุปคุตตัง จะมหาเถโร สัพเพชะนา พะหูชะนา อิถีชะนา มามังพุทธะจิตตัง จะมหาลาโภ พุทธะธัมโม จะมหาลาภัง พุทธะสังฆัง จะมหาสัจจัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ
อุปคุตตะ จะมหาเถโร สัพพะเสน่หาปุพชิโต โสระโห อุปะคุตะ ปัจจะยา ธิมะหิ อุตตะโม โหติ สัพพะทุกขะ สัพพะภะยะ สัพพะโรคะ พุทธา ธัมมา สังฆา อานุภาเวนะ วินาสสันติ ฯ

(นิยมสวดบูชาพระบัวเข็ม หรือ พระธาตุอุปคุต)

คำบูชาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม ฯ
เอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อุปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

วิธีสวดขอลาภ

ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันธูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เมื่ออธิษฐานจุดธูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวด นะโม ๓ จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต ๑ จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วย คำบูชาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก ๑ จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้า และสินค้าในร้านค้า หรือทำธุรกิจ ก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจนั้นทั้งหมด

คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร

นโม ๓ จบ

มหาอุปคุตโต มหาอุปคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ
(คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร มีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์มาก เสกด้วยสายสิญจน์ทำเป็นมงคลสวมคอ หากปลุกเสกครบ ๑๐๘ ครั้งสามารถป้องกันภูตผีปีศาจทั้งปวง และป้องกันอุปัทวอันตรายต่างๆ ถ้าเสก ๓ - ๗ คาบ ผูกคอหรือคล้องคอคนถูกผีเจ้าเข้าสิง จะเจ็บปวดร้องครวญครางโหยหวยอย่างน่าเวทนา ถ้าจะให้ผีที่สิงอยู่ออกไป ให้ถอดหรือแก้ด้ายผูกคอออก แล้วเอาด้ายนี้ตีปัดตามตัวคนที่ถูกผีสิงอยู่ ผีจะอยู่ไม่ได้จะเผ่นออก และไม่กล้ากลับมารบกวนคนในบ้านอีก และยังมีการปลุกเสกในทางพิชิตโรคาพาธได้วิเศษนัก)

คำบูชาพระบัวเข็ม

นโม ๓ จบ

กิจจะมาคะอุปคุตโต อะมะหาเถโร สัมพุทเธวิยาคะโต มาระรัญจะ โสอิทานิ จะมะหาเถโร นะมัดปะสิทตะวาปะ ถิติโกอหัง วันทามิ พาเนวะอุปคุตตัง จะมะ หาเถรัง ยังยังอุปัทธะวังชาติ วิทังเสนติ อะเสสะโต นโมพุทธายะ
พระบัวเข็มจะมะหาเถโร สัพพะลาภังภะวันตุเม อิติปิโสภะคะวา พุทโธชัยโย ธัมโมชัยโย สังโฆชัยโย เมตตา ฉิมพาลีจะมะหา เถโร สัพพะลาภัง ตะวันตุเม ฯ
ชัยยะตัง ปัตถะพีตับภัง สามินโท โสราชาปูเชมิ ฯ

หรือ

จิตติจิตติ มิตติเอหิมะมะ อุปปะคุตโต จะมะหาเถโร นานาปาระมิ สัมมะปัณโน อิติปิโสภะคะวา มะอะอุเมตตา จะมะหาราชา สัพพะสะเนหา จะปูชิตา สัพพะทุกขัง มะหาลาภัง สัพพะโกพัง วินาสสันติ

ที่เราได้สิทธิ์ในการใช้คาถาของพระมหาอุปคุตถ์นั้นคล้ายๆกัน มีท่อนสำคัญๆ ในหลายๆบทข้างบนมารวมกัน เคยเห็นอานุภาพว่า ในโลกภายใน หากภาวนาแบบนั้นแล้วจะมีศีลธรรมพวกนึงจะมาจับหรือมัดสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่

การใช้คาถาให้ขลังได้นั้น ควรได้จากภายใน จะมีอานุภาพสมบูรณ์มากกว่าที่ไปเจอคาถาทั่วไปแล้วเอามาท่อง เพราะมนต์หรือคาถาต่างๆนั้น อานุภาพ อยู่ที่โลกภายใน หากเราได้สิทธิ์ในการใช้จริง ไม่ว่าจะภาวนา อยู่โลกภายนอกหรือโลกภายใน จะมีสิ่งมาทำหน้าที่ เช่น บทสำคัญๆในยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก หากเราได้สิทธิ์ในการใช้ จะรู้ด้วยตัวเองว่าเป็นบทไหน บางทีใช้สั้นๆก็ได้แล้ว หรือ คาถาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ หากจิตเราถึงและได้สิทธิ์ในการใช้ เมื่อภาวนา ท้าวจตุโลกบาล ท่านจะส่งลูกน้องของท่านมาดูแลทันที หากไม่ได้สิทธิ์ในการใช้ ก็ต้องระวัง เพราะคาถานี้เป็นคาถาปราบ หากใช้แล้วไม่มีอานุภาพ เดี๋ยวพวกที่เขาเดือดร้อนจากการใช้คาถาเหล่านั้น จะมาเล่นงานคืนแหละ

คาถาที่ขลังจริงๆ มีพลังสูงๆนั้น ต้องปฏิบัติให้ถึงเจ้าแห่งคาถาคือ "พระเวทย์" แล้วเรียนกับท่าน ถึงตอนนั้น ภาษาที่ใช้จะไม่จำกัดแล้ว บางทีภาวนาออกมาฟังไม่เป็นภาษามนุษย์หรอก ส่วนมากมักเป็นภาษาเทพ ภาษาพรหม ซะมากกว่า บางทีพวกนาคเขาก้จะให้ใช้ภาอีกแบบนึง

ปัจจุบันนี้เวลาสวดมนต์เราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาบาลีมากนัก พอจิตเข้าถึงความสงบ ก็จะเปลี่ยนภาษาไปตามภพภูมิที่เขาต้องการฟังเสียงสวดมนต์นั้นๆ

หรือเวลาแผ่เมตตาหรือโปรดสัตว์ ก็มักใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์เพราะจะมีพลังมหาศาลและได้ผลดีกว่าภาษาทั่วๆไป เข้าใจว่ามีภาษากลางๆของโลกจิตวิญญาณด้วย แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าภาษาอะไร อย่างเวลาพวกเทพบางจำพวก ขอให้เราแนะนำธรรมะบางข้อให้ พอบอกเป็นภาษาของเขาสักพักนึง แล้วก็ให้เขาพูดให้ฟังว่าเราพูดว่าอะไรบ้าง เขาก็พูดให้เราฟังได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ก็สงสัยว่าทำไมเขาจำได้เร็วจัง เขาบอกว่า เป็นการเรียนจาก "จิตสู่จิต" น่ะ ซึ่งก็น่าจะจริง เพราะจากประสบการณ์หากเราได้เรียนรู้คาถาจากโลกภายใน แม้จะยาวๆ ตื่นมาก็จะจำได้หมด ก็คงจะเป็นการเรียนแบบ จิตสู่จิต เช่นกัน