พุทธคุณ พระเครื่องรักษาโรค
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Aug 2008 10:54 pm
เรื่อง: พุทธคุณ พระเครื่องรักษาโรค
ตอบโดยอ้างข้อความ

พุทธคุณ พระเครื่องรักษาโรค

"อโรคยา ปรมาลาภา" หมายถึง"ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" สัจธรรมข้อนี้ผู้คนทั่วไปคงได้ยินกันอยู่บ่อยๆ

ปัจจุบัน นี้ หากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปคลินิกไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นในอดีต การแพทย์ไม่ เจริญเท่าทุกวันนี้พระและวัดจึงเป็นที่พึ่งทุกๆ เรื่อง รวมทั้งเรื่องการ รักษาโรคด้วย และแม้ว่า ปัจจุบันนี้การแพทย์จะเจริญเพียงใด บทบาทของพระ รักษาโรคก็ไม่ได้ลดน้อยลง ขณะเดียวกัน ความเชื่อเรื่อง พุทธคุณพระเครื่องรักษาโรคก็ยังอยู่กับสังคมไทยอย่างเหนียวแน่น

พุทธคุณพระเครื่องที่คนไทยมีคติความเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้นั้น มีอยู่มากมาย เช่น  พระผงสุพรรณที่แตกกรุจากพระปรางค์องค์ใหญ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พุทธคุณของพระองค์นี้ แม้ว่าจะเลื่องชื่อในด้าน แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี และเมตตามหานิยมก็ตามแต่หากใครได้ศึกษาการแปลความจากจารึกในลานทองทั้ง ๓ แผ่น ฉบับสมบูรณ์จะพบว่า "พระผงสุพรรณมีพุทธคุณรักษาโรคได้ด้วย" 

ในจารึกลานทองได้เขียนอุปเท่ห์ของ พระผงสุพรรณเกี่ยวกับการใช้รักษาโรคดังนี้  ถ้าเจ็บตา ให้อาราธนาพระสรงน้ำแตงกวาแล้วเสกด้วยนวหรคุณ แล้วเอามาหยอดตาหายแล  ถ้าไม่สบายหรือปวดหัวตัวร้อนใดๆหรือผีเข้าให้เอาพระสรงน้ำ และเสกด้วยพุทคุณ ๑๐ คาบ กินบ้าง อาบบ้าง หายแล  ถ้าจักใช้ถอนพิษตะขาบ แมลงป่อง หรืออเทวดาอมนุษย์ให้โทษท่านสวดด้วยเอตตาปินั้นเทิด

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Aug 2008 10:56 pm
เรื่อง: พุทธคุณ พระเครื่องรักษาโรค
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระสมเด็จวัดระฆัง ที่จัดสร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) วัด ระฆังโฆสิตารามเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระสมเด็จวัดระฆังมีชื่อ ตั้งแต่อดีต  เนื่องจากในสมัยนั้นได้เกิด"โรคห่า"หรือ"อหิวาตกโรคระบาด"ทั่วประเทศไทย 

โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็น ยุคแห่งความวิบัติเคราะห์ร้ายของผู้คนในแผ่นดิน เนื่องจากเกิดอหิวาตโรค (โรคห่าโรคท้องร่วง) ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๖๓โรคได้ระบาดไปทั่วเมือง มีผู้คนล้มตาย ลงวันละมากๆ เพราะการแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่เจริญ  

 ในครั้งนั้น มีผู้อาราธนา พระสมเด็จวัดระฆังของสมด็จฯมาฝนน้ำแล้วใช้ดื่มกิน ปรากฏว่า โรคหายเป็นที่น่าอัศจรรย์ 

พุทธคุณ ของพระสมเด็จสามารถรักษาโรคได้จึงเลื่องลือมาตั้งแต่นั้น ทั้งนี้สามารถ อิบายด้วยการแพทย์สมัยใหม่ได้ว่า พระสมเด็จนั้น มีแคลเซียมจากเปลือกหอย เป็นมวลสำคัญ เมื่อฝนกับน้ำ กินเข้าไปจะเกิดอาการท้องผูก

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Aug 2008 10:58 pm
เรื่อง: พุทธคุณ พระเครื่องรักษาโรค
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระกริ่งเป็นพระเครื่องที่คนในวงการพระเครื่องเชื่อมากันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ "เซียนพระกริ่ง" ยังเชื่อกันอย่างแน่วแน่ว่าสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ทุกโรค โดยเฉพาะโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่พบ และรักษาด้วยยาไม่ได้  

ยาม ใดที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจงอธิษฐานขออำนาจพุทธคุณในพระกริ่ง แล้วนำพระ แช่น้ำ จากนั้นก็เอามาดื่ม  บ้างก็นำมาอาบ  เพื่อความเป็นสิริมงคล โรคภัย ไข้เจ็บป่วยอยู่นั้น ก็จะหายโดยอัศจรรย์ 

 ประวัติการสร้าง"พระกริ่ง" มีมาแต่โบราณ  เริ่มขึ้นที่ประเทศทิเบต และจีน จึงเรียกติดปากว่า พระกริ่งทิเบตและพระกริ่งหนองแส

พระกริ่งเป็นพระพุทธเจ้าปางมาช่วยโปรดสัตว์โลกหรือเรียกกันว่า "พระไภสัชคุรุ" เป็น พระพุทธเจ้าปางหนึ่งของลัทธิมหายานซึ่งหมายความว่า ทรงเป็นครูในด้านเภสัช  คือ การรักษาพยาบาล ต่อมาได้แพร่หลายมาก  นิยมสร้างในเขมรเรียกว่า พระกริ่งอุบาเก็ง หรือพระกริ่งพนมบาเก็ง และพระกริ่งพระปทุมสุริยวงศ์

สำหรับพระที่มีชื่อเสียงทรงคุณวิเศษหลายประการมีผู้นิยมนับถือกันมาก ยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งหายาก ต้องยกให้พระกริ่งวัดสุทัศนฯ เพราะ สมเด็จพระสังฆราช(แพ) ทรงสร้างไว้จำนวนไม่มาก

สาเหตุที่ทรงสร้างพระกริ่งนั้น เนื่องจากเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระวันรัต(แดง) พระอุปัชฌาย์อาพาธเป็นอหิวาตกโรค  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเคยรักษาผู้ป่วยเป็นอหิวาตกโรคให้หายได้   ด้วยการอาราธนาพระกริ่งลงในน้ำ ทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ แล้วโปรดให้น้ำนั้น แก่ผู้ป่วยดื่ม ปรากฏว่า หายอย่างน่าอัศจรรย์ 

เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วก็อาราธนาพระกริ่งลงในน้ำ ทำน้ำพระพุทธมนต์ประทานแก่ สมเด็จพระวันรัต(แดง)   เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์นั้นแล้วก็บรรเทาหายอาพาธเป็นปกติ 

สมเด็จพระสังฆราช(แพ) ได้ ทอดพระเนตรเห็นคุณวิเศษน่าอัศจรรย์ของพระกริ่งในขณะนั้นแล้วจึงเกิดความสน พระทัย และทรงเริ่มศึกษาค้นคว้าตำราที่จะสร้างพระกริ่งเรื่อยมา จนมีความ รู้ความเชี่ยวชาญในการสร้าง จนเจนจบ  เมื่อจะมีการสร้างพระกริ่งขึ้นครั้ง ใด  พระองค์จะถูกขอร้องให้เป็นผู้ชี้แจงการสร้าง และการหล่อ ในฐานะประธาน การหล่อพระกริ่งเสมอมา

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Aug 2008 10:59 pm
เรื่อง: พุทธคุณ พระเครื่องรักษาโรค
ตอบโดยอ้างข้อความ

นอกจากนี้แล้วลูกศิษย์ที่มีความเคารพศรัทธา อุบาสิกา(แม่ชี) บุญเรือน โตงบุญเติม มีคติความเชื่อว่า พระพุทโธน้อย(ลักษณะขององค์พระ ประกอบด้วยว่านเกสรดอกไม้อธิษฐาน ๙ เสาร์ พระผงเก่าๆ ผงพระธรรม ใบลานสุมไฟ และน้ำอธิษฐานจิต) มีพุทธคุณอธิษฐานจิตขอพรรักษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ทุกประการ 

ทั้ง นี้อุบาสิกาบุญเรือน ได้สร้างพระรุ่นนี้โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุ ทมนต์ ๑๓ รูป เป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๔๙๔ หลังจาก นั้น อุบาสิกาบุญเรือนได้อธิษฐานจิตให้ธรรมบันดาล (ไม่ใช่วิธีการปลุกเสก)

สำหรับเหตุที่คนไม่ให้ความสำญเรื่องพุทธคุณพระเครื่องรักษาโรคได้เนื่องจากวิทยาการแพทย์สมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศ ทำให้คนหันมานิยมรักษากับหมอฝรั่ง ทอดทิ้งสมุนไพรโบราณ 

ใน ทางกลับกันปัจจุบันนี้มีทั้งหมอฝรั่ง หมอญี่ปุ่ญ ต่างให้ความสนใจศึกษาการ แพทย์แผนโบราณของไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตำรายาสมุนไพรที่จารึกอยู่ในใบ ลาน ซึ่งมีวัดอยู่หลายแห่งถูกโจรกรรมไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก  ที่คนไทยมักไม่ให้ความสำคัญภูมิปัญญาไทย