"พระเครื่อง"กับ...พุทธคุณเมตตามหานิยม
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 31 Aug 2008 11:14 pm
เรื่อง: "พระเครื่อง"กับ...พุทธคุณเมตตามหานิยม
ตอบโดยอ้างข้อความ

"พระเครื่อง"กับ...พุทธคุณเมตตามหานิยม

พระพุทธคุณ คือ พระคุณของพระพุทธเจ้า โดยย่อมี ๓ คือ
๑.พระมหากรุณาธิคุณ
๒.พระบริสุทธิคุณ
และ ๓.พระปัญญาคุณ

บทสวดมนต์ที่ว่า"นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ"นั้น เป็นการบ่งบอกถึงพระคุณ ๓ ประการนี้ คือ ภควโต บ่งถึง พระมหากรุณาธิคุณ อรหโต บ่งถึง พระบริสุทธิคุณ สัมมาสัมพุทธัสสะ บ่งถึง พระปัญญาคุณ

ส่วน"พระพุทธคุณ"เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"นวารหคุณ"แปลว่า พระคุณของพระอรหันต์ คือ พระพุทธเจ้า ๙ ประการ ประกอบด้วย
๑. อรหัง เป็นพระอรหันต์
๒. สัมมาสัมพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ
๓. วิชชาจรณสัมปันโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
๔. สุคโต เสด็จไปดีแล้ว
๕. โลกวิทู รู้แจ้งโลก
๖. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ ฝึกคนผู้ควรฝึกได้เป็นเยี่ยม
๗. สัตถา เทวมนุสสานัง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
๘. พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค เป็นผู้แจกธรรม 

พุทธคุณของพระเครื่อง ที่เชื่อสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

พระเครื่ององค์แรกที่ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณ มากด้วยบารมี ดีครบทุกด้าน ต้องยกให้"พระสมเด็จจิตรลดา"หรือ"พระกำลังแผ่นดิน"เป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ โดยทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง

พุทธลักษณะของ พระสมเด็จจิตรลดา เป็น พระประทับนั่งสมาธิแบบขัดราบ ประทับเหนือดอกบัวบาน บัวชั้นบนมี ๕ กลีบ ชั้นล่าง ๔ กลีบ เนื้อพระมีส่วนผสมจากผงมงคลศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ รวมทั้งเส้นพระเจ้า (พระเกศา) ของพระองค์ด้วย

ส่วน"พระชุดเบญจภาคี"ซึ่งประกอบด้วยพระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระนางพญา กรุวัดนางพญา จ.พิษณุโลก พระกำแพงซุ้มกอ จ.กำแพงเพชร พระผงสุพรรณ กรุวัดศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี และพระรอด กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน ก็ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นเมตามหานิยม และแคล้วคลาด 

แต่ในจำนวนนี้ มี ๒ องค์ ที่เชื่อว่า มีพุทธคุณเหนือกว่า คือพระกำแพงซุ้มกอ จ.กำแพงเพชร มีพุทธคุณเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่ง คือ โชคลาภ ในขณะที่ พระผงสุพรรณ มีพุทธคุณเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่ง คือ คงกระพันชาตรี

นอกจาก พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม ที่ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด แล้ว พระสมเด็จวัดอื่นๆ ก็ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด เช่นกัน คือ พระสมเด็จเกศไชโย วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง พระสมเด็จอรหัง กรุวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ พระสมเด็จหลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร กทม. พระสมเด็จหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม. พระสมเด็จเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส กทม. พระสมเด็จหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี เป็นต้น

สำหรับพุทธคุณของ พระเนื้อชิน ที่ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาด คงกระพัน โชคลาภ และเมตตามหานิยม เรียกว่า มีพุทธคุณดีทุกด้านต้องยกให้ พระร่วงหลังรางปืน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย พระมเหศวร กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี พระชินราชใบเสมา พระชินสีห์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก และ พระร่วงหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

ในขณะที่ พระกำแพงขาว กรุวัดบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร และ พระร่วงนั่งหลังลิ่ม กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัย ก็มีพุทธคุณไม่แพ้กัน เป็นต้น

แต่ถ้าพูดถึงพุทธคุณของ พระเนื้อดิน ที่ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด รวมถึงเจริญก้าวหน้า เรียกว่ามีพุทธคุณดีทุกด้าน ต้องยกให้ พระกำแพงเม็ดขนุน พระกำแพงพลูจีบ กรุทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร 

นอกจากนี้ยังมี พระขุนแผน กรุวัดบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี พระซุ้มชินราช วัดพระนังตรา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พระท่ามะปราง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

ส่วนพระเนื้อดิน ที่สร้างโดยพระเกจิอาจารย์ ที่ขึ้นชื่อว่า ดีเด่นเช่นเดียวกัน คือ พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ขี่ไก่หางพวง วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า พระกริ่ง จะขึ้นชื่อว่ามีพุทธคุณเด่นด้านรักษาโรค แต่พระกริ่งก็ยังมีพุทธคุณเด่นด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศวิหาร มีความเชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้าน เมตตา บารมี แคล้วคลาด และคงกระพัน ซึ่งมีพุทธคุณเช่นเดียวกับ พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม

ในขณะที่ พระกริ่งหลวงปู่ทิม รุ่นชินบัญชร วัดละหารไร่ จ.ระยอง ก็ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาดเช่นกัน เป็นต้น

ใน ขณะที่ พุทธคุณเหรียญพระพุทธ และเหรียญพระคณาจารย์ ที่ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้าน เมตตามหานิยม แคล้วคลาด มหาอำนาจบารมีสุดๆ ต้องยกให้ เหรียญพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐

และที่มีพุทธคุณที่ไม่แพ้กันคือ เหรียญพระพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๔๖๐ เหรียญพระแก้วมรกต ที่สร้างขึ้นเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ และ เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นต้น

เหรียญพระคณจารย์ ที่ขึ้นชื่อว่า มีพุทธคุณเด่นด้านแคล้วคลาด คงกระพัน และเมตตามหานิยม คือ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕ เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ เหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นแรก วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ปี ๒๕๐๐ และ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น

พุทธคุณของพระเครื่อง ที่เขียนมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีพระเครื่องประเภทอื่นๆ ที่มีพุทธคุณเด่นด้านต่างๆ ที่ยังไม่ได้เขียนถึงอีกจำนวนมาก

ท้ายนี้ขอหยิบคำพูดของ อ.ขวัญทอง สอนศิริ (โจ้) ศูยน์พิษณุโลกศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ที่กล่าวถึงการแขวนพระเพื่อให้มีพุทธคุณ มีหลักอยู่ง่ายๆ ว่า

"ทำ ใจให้ถึงพระ ทำพระให้ถึงใจ ให้เป็นสิ่งเดียวกัน พระดีคนต้องดีด้วย พุทธถึงจะเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ แขวนพระและจิตใจไม่เหมือนพระ ไม่เอาธรรมะของพระมาใช้ ต่อให้แขวนร้อยองค์พันองค์ หรือจะสู้แขวนองค์เดียว และนำเอาธรรมะของพระมาใช้"