แมวมงคล และแมวให้โทษ
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:16 pm
เรื่อง: แมวมงคล และแมวให้โทษ
ตอบโดยอ้างข้อความ

แมวมงคล 13 ชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

1. แมวโสงหเสพย (โสง-หะ-เสพ-ยะ)

เสนาะโสงหเสพยชื่อเชื้อ     ดำกาย
ขาวที่ริมปากราย               รอบล้อม
เวียนเถลิงสอสังข์ปลาย       ณาสิก อยู่แฮ
ตาดั่งศรีธงย้อม                 หยาดน้ำจางแสง

แมวโสงหเสพย หรือบางตำราเขียนเป็น "สิงหเสพย์" เป็นแมวขนสีดำ แต่จะมีสีขาวบริเวณริมฝีปาก จมูกและรอบคอ นัยน์ตาเป็นประกายสีเหลือง... "กายดำคอขาวรอบขน ใครเลี้ยงไว้เกิดผล ทรัพย์สินสมบัติมากมี"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:19 pm
เรื่อง: 2. แมวจตุบท
ตอบโดยอ้างข้อความ

2. แมวจตุบท

จตุบทหมดเฟศน้อม      นามแสดง ไว้นา
โลมสกลกายแสง           หมึกล้าย
สี่บาทพิศเล่ห์แลง          ลายเสวตร
ตาเลื่อมศรีเหลืองคล้าย    ดอแย้มนาโสรน

แมวจตุบทนี้เป็นแมวขนสีดำ แต่บริเวณเท้าทั้งสี่เป็นสีขาว มีนัยน์ตาเป็นสีเหลืองเหมือนดอกโสน... "หนึ่งสี่เท้าด่างขบขัน ท่านว่าควรกัน ให้เลี้ยงแต่ราชินิกูล แมวนั้นย่อมจะให้คุณ"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:20 pm
เรื่อง: 3. แมวการเวก
ตอบโดยอ้างข้อความ

3. แมวการเวก

มีนามการเวกพื้น        กายดำ
ศรีศรลักษณนำ            แนะไว้
สองเนตรเลื่อมแสงคำ    คือมาศ
ด่างที่ณาษาไซร้          เสวตรล้วนรอบเสมอ

แมวการเวกนี้ เป็บแมวดำอีกชนิดหนึ่ง แต่ไม่ดำหมดทั้งตัว จะมีแต่ปลายจมูกที่มีแต้มสีขาวเล็กน้อย นัยน์ตาทั้งสองข้างสีเหลืองอำพันสดใส ถ้าได้เลี้ยงจะนำโชคลาภมาให้เจ้าของเปลี่ยนฐานะขึ้นไปเรื่อยๆ

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:23 pm
เรื่อง: 4. แมวปัตเวต หรือ ปัดตลอด
ตอบโดยอ้างข้อความ

4. แมวปัตเวต หรือ ปัดตลอด

ปัศเวตลักษณนั้น              ปลายนา ษาฤา
ขาวตลอดหางหา               ยากพร้อม
รลุมเฉกสลับตา                 กายเฟพ เดียวแฮ
ตาดั่งคำซายล้อม               บุศน้ำพลอยเหลือง

อ่านว่า แมว "ปัด-ศะ-เวด" หรือแมวปัดตลอดนี้เป็นแมวขนสีดำ บริเวณตั้งแต่ปลายจมูกจรดปลายหาง (ด้านบน) มีริ้วสีขาวตลอดเป็นทางยาว นัยน์ตาเป็นประกายพลอยสีเหลือง... "หนึ่งดั่งปัดตลอดสอดสี ตำราว่าแมวดี ใครเลี้ยงจักยิ่งตระกูล"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:24 pm
เรื่อง: 5. แมวกระจอก
ตอบโดยอ้างข้อความ

5. แมวกระจอก

มีนามกระจอกนั้น      ตัวกลม งามนา
กายดำศรีสรรพสม       สอดพ้น
ขนขาวเฉกเมฆลม       ลอยรอบ ปากแฮ
ตาประสมศรีชื้น          เปรียบน้ำรงผสาน

แมวกระจอกนี้เป็นแมวตัวกลมงามสีขนดำ แต่มีลายขาวเหมือนเมฆที่รอบปาก นัยน์ตาสีเหลือง แมวนี้ถ้าเลี้ยงไว้... "จะได้ที่แดนไร่นา ทรัพย์สินโภคา ถ้าเป็นไพร่ก็จักได้เป็นนาย"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:25 pm
เรื่อง: 6. แมวกรอบแว่น หรือ อานม้า
ตอบโดยอ้างข้อความ

6. แมวกรอบแว่น หรือ อานม้า

นามกรอบแว่นพื้น     เสวตรผา
ขนดำเวียนวงตา         เฉกย้อม
เหนือหลังดั่งอานอา     ชาชาติ
งามดั่งวงหมึกพร้อม     อยู่ด้าวใดแสวง

แมวกรอบแว่นหรือแมวอานม้า เป็นแมวขนสีขาวแต่จะมีพื้นที่ตรงกลางหลังมีขนสีดำ ประหนึ่งดุจดั่งอานม้า และที่รอบดวงตาทั้งสองข้างมีขนสีดำประหนึ่งดังกรอบแว่นตา แมวนี้... "ตีค่าแสนตำลึงทอง ใครเลี้ยงจักนำเกียรติยศมาให้เจ้าของ"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:26 pm
เรื่อง: 7. แมวมุลิลา
ตอบโดยอ้างข้อความ

7. แมวมุลิลา

มุลิลาปรากฏแจ้ง         นามสมาน
ใบโสตสองเสวตรปาน   ปักล้วน
ศรีตาผกาบาน              เบญจมาศ เหลืองนา
หางสุดโลมดำถ้วน         บาทพื้นกายเศียร

แมวมุลิลานี้ เป็นแมวขนสีดำ ขนเรียบเป็นมัน แต่บริเวณสองหูเป็นสีขาว นัยน์ตาสีเหลืองราวกลีบดอกเบญจมาศ แมวชนิดนี้ ตำราว่าให้เลี้ยงได้เฉพาะพระสงฆ์ ไม่ควรเลี้ยงตามบ้าน

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:27 pm
เรื่อง: 8. แมวนิลจักร
ตอบโดยอ้างข้อความ

8. แมวนิลจักร

นิลจักรบอกชื่อช้อย      ลักษณา
กายดุจกลปีกกา           เทียบแท้
เสวตรจอบรัดกรรฐา     โดยที่
เนาประเทศได้แม้        ดั่งนี้ควรถนอม

แมวนิลจักรนี้ เป็นแมวสีดำสนิท ยกเว้นที่ขนรอบคอมีสีขาวโดยรอบดูเหมือนกับสวมปลอกคอสีขาว... "กายดำคอขาวรอบขน ใครเลี้ยงเกิดผลทรัพย์สินสมบัติมากมี"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:28 pm
เรื่อง: 9. แมวรัตนกำพล
ตอบโดยอ้างข้อความ

9. แมวรัตนกำพล

สมยากาเยศย้อม       สีสังข์
ชื่อรัตนกำพลหวัง      ว่าไว้
ดำรัดรอบกายจัง        หวัดอก หลังนา
ตาดั่งเนื้อทองได้        หกน้ำเนียรแสง

แมวรัตนกำพลนี้ มีขนสีขาวดั่งหอยสังข์ แต่จะมีสีขาวตรงส่วนอกโดยรอบคล้ายสายคาดสีดำรัดไว้โดยรอบ นัยน์ตาเป็นประกาย... "ใครเลี้ยงจักมียศถา มีเดชานุภาพแก่คนเกรงกลัว"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:29 pm
เรื่อง: 10. แมวแซมเสวตร
ตอบโดยอ้างข้อความ

10. แมวแซมเสวตร

ขนดำแซมเสวตรสิ้น     สรรพภางค์
ขนคู่โลมกายบาง          แบบน้อย
ทรงระเบียบสำอาง        เรียวรุนห์ งามนา
ตาดั่งแสงหิ่งห้อย          เปรียบน้ำทองทา

แมวแซมเสวตร เป็นแมวที่มีขนสีดำ แซมด้วยสีขาวเล็กน้อย แต่ขนบางและค่อนข้างสั้น รูปร่างบางเพรียว ตามีสีเขียวเหมือนแสงหิ่งห้อย

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:31 pm
เรื่อง: 11. แมวเก้าแต้ม
ตอบโดยอ้างข้อความ

11. แมวเก้าแต้ม

สลับดวงคอโสตรัตต้น       ขาหลัง
สองไหล่กำหนดทั้ง           บาทหน้า
มีโลมดำบดบัง                 ปลายบาท สองแฮ
เก้าแห่งดำดุจม้า               ผ่าพื้นขาวเสมอ

แมวเก้าแต้ม เป็นแมวสีขาว มีสีดำแต้มสีดำรวมเก้าแห่ง คือ บริเวณหัว คอ โคนขาหน้าและโคนขาหลังหลังทั้ง4ข้าง ไหล่ทั้ง2ข้าง และโคนหาง ลักษณะแต้มสีดำนี้จะเป็นวงกลมหรือปื้นเหลี่ยมก็ได้ ปลายหางเรียวยาว สีขาว ใครได้แมวเก้าแต้มไว้เลี้ยงดูก็จะทำให้การค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวย

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:33 pm
เรื่อง: 12. แมววิลาศ
ตอบโดยอ้างข้อความ

12. แมววิลาศ

ราวคอทับถงาดท้อง       สองหู
ขาวตลอดหางดู             ดอกฝ้าย
มีเสวตรสี่บาทตรู            สองเนตร์ เขียวแฮ
งามวิลาศงามคล้าย        โภคพื้นกายดำ

แมววิลาศ ตัวนี้ตรงราวคอลงมาถึงใต้ท้องและสองหูรวมทั้งหางและขาทั้งสี่มีสีขาวเหมือนดอกฝ้าย มีนัยน์ตาสีเขียว นอกนั้นทั่วตัวเป็นสีดำ... "แม้ใครใคร่เลี้ยงโดยหมาย จักได้เป็นนายผู้ใหญ่เลื่อนที่ถานา ศฤงคารโภคา ทรัพย์สินจักมาเนืองๆ บริบูรณ์พูลมี"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:35 pm
เรื่อง: 13. แมวนิลรัตน์
ตอบโดยอ้างข้อความ

13. แมวนิลรัตน์

สมยานามชาติเชื้อ        นิลรัตน์
กายดำสิทธิสามรรถ      เลิศพร้อม
ฟันเนตรเล็บลิ้นทัต        นิลคู่ กายนา
หางสุดเรียวยาวน้อม     นอบโน้มเสมอเศียร

แมวนิลรัตน์นี้มีขนสีดำสนิท นอกจากดำแล้ว ฟัน นัยน์ตา เล็บและลิ้นก็เป็นสีดำด้วย มีหางยาวตวัดได้ถึงศีรษะ ถ้าเลี้ยงไว้... "ย่อมมีคุณเอนกา ศฤงคารโภคา จะเนื่องเป็นนิจบริบูรณ์"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:37 pm
เรื่อง: แมวมงคลโบราณที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 4 สายพันธุ์
ตอบโดยอ้างข้อความ

แมวมงคลโบราณที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 4 สายพันธุ์

1. แมวโกนจา

กายดำคอสุดท้อง             ขาขนเลเอียดเฮย
ตาดั่งศรีบวบกล                ดอกแย้ม
โกนจาพนนิพนธ์              นามกล่าว  ไว้นา
ปากแลหางเรียวแฉล้ม       ทอดเท้าคือสิงห์

แมวโกนจานี้ มีขนสีดำละเอียด นัยน์ตาสีดอกบวบแรกแย้ม หางเรียวยาว ท่าทางเดินสง่าเหมือนสิงห์โต... "แมวนี้เลี้ยงดีมีคุณหนักหนา จงเร่งหามาเลี้ยงเทอญอย่าแคลงสงสัย"

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 17 Sep 2008 02:39 pm
เรื่อง: 2. แมวศุภลักษณ์ (ทองแดง)
ตอบโดยอ้างข้อความ

2. แมวศุภลักษณ์ (ทองแดง)

วิลาศุภลักษณ์ล้ำ               วิลาวรรณ
ศรีดังทองแดงฉัน              เพริศแพร้ว
แสงเนตรเฉกแสงพรรณ     โณภาษ
กรรษสรรพโทษแล้ว           สิ่งร้ายคืนเกษม

แมวศุภลักษณ์ หรือแมวทองแดงนี้ มีขนเป็นสีทองแดงตลอดทั้งตัว มีนัยน์ตาเป็นประกาย... "ใครเลี้ยงจักได้ยศถา ยิ่งพ้นพรรณนาเป็นที่อำมาตย์มนตรี"

หน้า: [1] | 2  Next