หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 19 Sep 2008 12:39 pm
เรื่อง: หลวงพ่อบุญมี วัดเขาสมอคอน จ.ลพบุรี
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระครูอาทรสิกขกิจ (หลวงพ่อบุญมี อิสสโร) วัดเขาสมอคอน ต.สมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ชาติภูมิ

เดิมชื่อบุญมี นามสกุลจันทร์แจ่ม เกิดที่บ้านเขาสมอคอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ปีกุน บิดาชื่อผู้ใหญ่ตัน มารดาชื่อทองม้วน จันทร์แจ่ม

ปฐมวัย

บิดาได้นำมาฝากกับหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ก๋ง วัดเขาสมอคอน เพื่อเรียนหนังสืออักขระ

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 อายุครบ 21 ปี อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดมุจลินทร์ ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง มีพระครูสังวรโสภณ (หลวงพ่อสาย) วัดพยัคฆาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการผ่อง วัดมุจลินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการแขก วัดหนองมน เป็นพระ

อนุสาวนาจารย์

อุปสมบทแล้วกลับมาจำพรรษาที่วัดเขาสมอคอน เรียนวิชาแขนงต่าง ๆ จากพระอุปัชฌาย์ก๋ง จนได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาสมอคอน เมื่อ พ.ศ. 2468

•  ปี 2479 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวน

•  ปี 2501 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

•  ปี 2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเขาสมอคอน

•  ปี 2509 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง

•  ปี 2510 ได้รับสมณศักดิ์แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงพ่อบุญมีมรณภาพเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2524 สิริอายุ 84 ปี พรรษา 61