พระยันต์และพระคาถา พระเจ้า 5 พระองค์
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 19 Sep 2008 02:37 pm
เรื่อง: พระยันต์และพระคาถา พระเจ้า 5 พระองค์
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระยันต์และพระคาถา พระเจ้า 5 พระองค์

พระยันต์อันสุดยอดของมหายันต์ต่าง ๆ คือ พระยันต์และพระคาถา พระเจ้า 5 พระองค์ พระเกจิอาจารย์ผู้ที่แก่กล้าวิชาอาคมตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มาจนถึงปัจจุบัน นิยมอัญเชิญ พระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ลงในผ้ายันต์ และโลหะ เช่น แผ่นทองคำ แผ่นเงิน แผ่นนาค และโลหะต่างๆ ทำเป็นผ้ายันต์ เพื่อนำไปติดบูชาที่บ้าน ทางประตูเข้าออก หรือหน้าต่าง หัวนอน ป้องกันเสนียดจัญไร ภูตผีปีศาจ และสิ่งที่เป็นอัปมงคลจากน้ำมือของเทวดาก็ดี จากน้ำมือมนุษย์ก็ดี หรือผู้ที่ไม่ปรารถนาดี โบราณท่านบอกไว้ว่า “ป้องกันได้ดีนักแล” ส่วนโลหะลงอักขระหัวใจพระเจ้า 5 พระองค์ แล้วนำไปม้วนทำเป็นตะกรุดถักเชือก ลงรัก มอบให้กับศิษยานุศิษย์ และคนใกล้ชิด ป้องกันศาตราวุธ ของแหลมของคม อาวุธปืน แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย ทางอากาศก็ดี ทางน้ำก็ดี ทางบกก็ดี ใช้อธิษฐาน แช่น้ำทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์อาบดื่มกินป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง ปะพรมบ้านเรือนของที่จะขาย ให้ขายดีและเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง เพิ่มพูนเมตตามหานิยม

การบูชาก็ดี หรือการพกพาก็ดี อธิษฐานตั้งนะโม 3 จบ ทำจิตใจให้สงบ ให้สมาธิเกิดแล้วก็ภาวนา “นะ โม พุท ธ า ยะ” ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นทันที

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 19 Sep 2008 02:39 pm
เรื่อง: ตามตำราจากพระเกจิอาจารย์
ตอบโดยอ้างข้อความ

ตามตำราจากพระเกจิอาจารย์ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาบางท่านก็กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้ามี 25 พระองค์แต่บางท่านก็กล่าวไว้ว่า อ้างในพระสูตรหนึ่งว่ามีพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และบางพระสูตรเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเพียง 5 พระองค์ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่น่าศึกษาไม่น้อยกว่าที่มาของนามพระพุทธเจ้า คือ การที่พระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันใช้นามของพระพุทธเจ้าไปเขียนเป็นพระคาถาลงในยันต์ของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์ซึ่งโบราณบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นานาจึงนิยมเอาคำว่า  “นะ โม พุท ธา ยะ” มาใช้เป็นพระคาถาและเรียกพระคาถาบทนี้ว่า “พระเจ้า 5 พระองค์” ซึ่งมาจาก “พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ หรือเรียกว่า “แม่ธาตุใหญ่”ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวง รวมทั้งความเชื่อสืบต่อกันว่า “ผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้ว จะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล” หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ “มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไล่ภูตผีและใช้กันเสนียดจัญไรได้อีกด้วย” ส่วนที่มาของ พระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นการเขียนโดยใช้ด้วยย่อนามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ คือ

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ ซึ่งเรียกว่าอาโปธาตุ มีกำลัง12
โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน ซึ่งเรียกว่า ปฐวีธาตุ มีกำลัง  21
พุท หมายถึง พระกัสสป ใช้เขียนแทน ธาตุไฟซึ่งเรียกว่า เดโชธาตุ มีกำลัง 6
ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม ซึ่งเรียกว่า วาโยธาตุ มีกำลัง 7
ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.5000) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลัง 10

เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง 5 ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า 56 ข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาเหรียญพระคณาจารย์ผู้โด่งดังในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนำยันต์ของพระเกจิอาจารย์มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ยันต์บนเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั้น กว่า 80 % ยันต์เหมือนกัน และยันต์ที่ใช้กันบ่อยมากที่สุด คือ ยันต์ นะ โม พุท ธา ยะ เหรียญที่เขียน คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ไว้ด้านหลัง ส่วนใหญ่เป็นเหรียญยอดนิยมทั้งสิ้น เหรียญเหล่านี้มีประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับของบรรดานักนิยมเหรียญทั้งหลาย เช่น เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ยันต์ 3 ยอด เป็นยันต์ นะ โม พุธ ธา ยะ การนำพระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ (นะ โม พุท ธา ยะ ) ลงบนเหรียญ เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่า พระเกจิยุคโบราณมีความเชื่อว่าเป็นคาถาสำคัญยิ่งในทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และมักจะตามด้วย ธาตุ 4 นะ มะ พะ ทะ ส่งผลให้การสร้างเหรียญในปัจจุบันยังยึดเดิมๆ ของการสร้างเหรียญไว้อย่างเหนียวแน่น

chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 19 Sep 2008 02:41 pm
ตอบโดยอ้างข้อความ

อย่างไรก็ตาม พระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นพระคาถาที่สำคัญยิ่งในทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ซึ่งเป็นที่นิยมบริกรรมภาวนามากที่สุด คือ พระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

ซึ่งมีขั้นตอนการบริกรรมดังนี้ ให้เริ่มต้นตั้งนะโม 3 จบก่อน

แล้วกล่าวคาถาพระเจ้า 5 พระองค์เต็มสูตรมี 3 บท คือ “นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุท ทรงสินธุ์  ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ”

บทที่ 2 คือ “พุทธัง แคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรู ภัยพาล วินาศสันติ”

ส่วนบทที่ 3 คือ “นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โม กาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุท กาโร กัสสะโป พุทโธ จะทะเวเนเต ธา กาโร ศรีสากะกะยะมุนี (ศรีศากกะยะมุนี) โคตะโม ยะกันเน ยะ กาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง”

นอกจากนี้แล้วยังมีพระคาถาอีกบทหนึ่งที่ใช้ประกอบ คือ พระคาถาตั้งแม่ธาตุ (อะระหัง สุคโต ภควา) โดยบริกรรม ว่าดังนี้

   นะอิ เพชชคง อรหัง สุคโต ภควา
   โม ติ พุทธะสัง อรหัง สุคโต ภควา
   พุท ปิ อิสวาสุ อรหัง สุคโต ภควา
   ธา โส มะอะอุ อรหัง สุคโต ภควา
   ยะ ภะ อุอะมะ อรหัง สุคโต ภควา

พระคาถาบทนี้นักเลงพระทั้งใหม่และเก่าจะบริกรรมก่อนนิมนต์พระขึ้นคอ ขณะเดียวกัน ถ้าจำเป็นต้องลอดราวตากผ้า สะพานหัวตัด รวมทั้งใต้ถุนเรือน เพื่อป้องกันไม่ให้ของในตัวเสื่อมนักเลงพระ หรือผู้มีเครื่องรางของขลังจะใช้มือปิดกระหม่อม(หัว) และบริกรรมคาถาบทนี้ โดยเริ่มต้นด้วยการตั้ง นะโม 3 จบก่อน