รหัสสินค้า 160
ชื่อพระเครื่อง พระ 25 พุทธศตวรรษ(ชินหลังยันต์)ปี2500 พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เกจิ-อาจารย์
ปีที่ออก ปี 2500
อายุพระเครื่อง 57 ปี
หมวดพระ พระ 25 พุทธศตวรรษ
ราคาเช่าบูชา 699.00 บาท
ค่าส่ง ฟรีค่าจัดส่ง
สถานะ พร้อมเช่า
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ 2008-11-11 22:18:58
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2014-06-10 19:19:08
จำนวนผู้ให้ความสนใจ 26,812 คน

รายละเอียดสินค้า

พระ 25 พุทธศตวรรษ(ชินหลังยันต์)ปี2500 พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สุดยอดแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่อง พิธีจัดสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีตั้งแต่กรุงรัตน์โกสินทร์เป็นราชธานีมาจนถึงปัจจุบัน ไม่มีพิธีใดจะยิ่งใหญ่เท่า งานเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาครบกึ่งพุทธกาลทั่วโลก พิธียิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ รวมพระในศาสนาพุทธจากทั่วโลก และมวลสารสำคัญต่างๆ เข้าด้วยกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยทรงกดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์และเททองในพิธีพุทธาภิเษกมวลสาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ใช้เวลาจัดสร้างนานถึง 3 เดือน

พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อ.ตร.และรมช.มหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธานการจัดสร้าง

พล.ต.ต.เนื่อง อาขุบุตร์ เป็นผู้ดำเนินการสร้าง

จอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีร่วมพิธี

เมื่อสร้างพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) วัดเบญจมบพิตร ทรงจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก และจอมพลป.พิบูลสงคราม ได้จัดให้มีงานฉลอง25พุทธศตวรรษ ในวันวิสาขบูชาที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ที่ท้องสนามหลวงและทั่วประเทศพร้อมๆกัน

พิธีมหาพุทธาภิเษก

ในการจัดสร้างพระ25พุทธศตวรรษนั้น มีพิธีมหาพุทธาภิเษกถึง 2 ครั้ง

ครั้งที่1.พิธีพุทธาภิเษกมวลสารทั้งหมดที่นำมาใช้ในการจัดสร้าง ในระหว่างวันที่ 9 –12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ครั้งที่2.พิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อได้จัดสร้างพระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2500

ในพิธีแต่ละครั้งได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากทุกนิกายทั่วประเทศรวมทั้งหมด 108 รูป มาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยกระทำพิธี ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม

สุดยอดเกจิอาจารย์ทั่วทุกภาคของแผ่นดินสยามร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก 108 รูป มีดังนี้

1. พระครูอาคมสุนทร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
2. พระครูสุนทรสมาธิวัตร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
3. พระญาณาภิรัต อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
4.พระครูพิบูลย์บรรณวัตร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
5.พระครูสุนทรศีลาจารย์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
6.พระครูพิศาลสรกิจ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
7.พระมหาสวน อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
8.พระอำนวย อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
9.พระปลัดสุพจน์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
10.พระครูวิสิษฐ์วิหารการ อ.พระนคร วัดชนะสงคราม จ.พระนคร
11.พระสุธรรมธีรคุณ (หลวงพ่อวงษ์) วัดสระเกศ จ.พระนคร
12.พระอาจารย์สา อ.พระนคร วัดชนัดดาราม จ.พระนคร
13.พระปลัดแพง อ.พระนคร วัดมหาธาตุฯ จ.พระนคร
14.พระวิสุทธิสมโพธิ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
15.พระวรเวทย์คุณาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
16.พระครูฐาปนกิจประสาท อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
17.พระอินทรสมาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
18.พระครูวินัยธร (เฟื่อง ) อ.พระนคร วัดสัมพันธ์วงศ์ จ.พระนคร
19.พระครูภักดิ์ อ.พระโขนง วัดบึงทองหลาง จ.พระนคร
20.พระครูกัลญาณวิสุทธิ อ.ยานนาวา วัดดอนทวาย จ.พระนคร
21.พระอาจารย์มี อ.ยานนาวา วัดสวนพลู จ.พระนคร
22.พระอาจารย์เหมือน อ.บางเขม วัดโรงหีบ จ.พระนคร
23.พระหลวงวิจิตร อ.ดุสิต วัดสะพานสูง จ.พระนคร
24.พระอาจารย์หุ่น อ.มีนบุรี วัดบางขวด จ.พระนคร
25.พระราชโมลี อ.บางกอกน้อย วัดระฆัง จ.ธนบุรี
26.หลวงวิชิตชโลธร วัดสันติธรรมาราม จ.ธนบุรี
27.พรครูโสภณกัลญานุวัตร วัดกัลญาณมิตร จ.ธนบุรี
28.พระครูภาวนาภิรัต อ.บางขุนเทียน วัดหนัง จ. ธนบุรี
29.พระครูทิวากรคุณ อ.ตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน จ.ธนบุรี
30.พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วัดโพธินิมิตร จ.ธนบุรี
31.พระครูญาณสิทธิ์ อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี
32.พระอาจารย์มา อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี
33.พระอาจารย์หวน อ.ตลิ่งชัน วัดพิกุล จ.ธนบุรี
34.พระมหาธีรวัฒน์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
35.พระอาจารย์จ้าย อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
36.พระอาจารย์อินทร์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
37.พระครูกิจจาภิรมย์ อ.บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม จ.ธนบุรี
38.พระครูวินัยสังวร อ.ธนบุรี วัดประยูรวงศวาส จ.ธนบุรี
39.พระสุขุมธรรมาจารย์ อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนราม จ.ธนบุรี
40.พระครูพรหมวินิต อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนาราม จ.ธนบุรี
41.พระอาจารย์อิน อ.คลองสาน วัดสุวรรณอุบาสิการ จ.ธนบุรี
42.พระครูวิริยกิจ อ.คลองสาน วัดประดู่ฉิมพลี จ.ธนบุรี
43.พระปรีชานนทมุนี อ.บางบัวทอง วัดโมลี จ.นนทบุรี
44.พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) อ.ปากเกร็ด วัดศรีรัตนาราม จ.นนทบุรี
45.พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) อ.ปากเกร็ด วัดบางจาก จ.นนทบุรี
46.พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากระเหรี่ยง จ.ราชบุรี
47.พระอาจารย์แทน อ.เมือง วัดธรรมเสน จ.ราชบุรี
48.พระครูบิน อ.บางแพ วัดแก้ว จ.ราชบุรี
49.พระอินทร์เขมาจารย์ อ.เมือง วัดช่องลม จ.ราชบุรี
50.พระธรรมวาทีคณาจารย์ อ.เมือง วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
51.พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
52.พระอาจารย์สำเนียง อ.บางเลน วัดเวทุนาราม จ.นครปฐม
53.พระอาจารย์เต๋ อ.กำแพงแสน วัดสามง่าม จ.นครปฐม
54.พระอาจารย์แปลก อ.เมือง วัดสระบัว จ.ปทุมธานี
55.พระครูปลัดทุ่ง อ.เมือง วัดเทียมถวาย จ.ปทุมธานี
56.พระครูบวรธรรมกิจ อ.เมือง วัดโบสถ์ จ.ปทุธานี
57.พระครูโสภณสมาจารย์ อ.เมือง วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี
58.พระครูวิสุทธิรังสี อ.เมือง วัดเหนือ จ.กาญจนบุรี
59. พระมุจจรินโมฬี อ.หนองจิก วัดมุจจริน จ.ปัตตานี
60. พระครูรอด อ.เมือง วัดประดู่ จ.นครศรีธรรมราช
61. พระครูวิศิษฐ์อรรถการ อ.ฉวาง วัดสวนขวัญ จ.นครศรีธรรมราช
62. พระครูสิทธิธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ลี ) อ.เมือง วัดโศกการาม จ.สมุทรปราการ
63. พระอาจารย์บุตร อ.เมือง วัดใหม่บางปลากด จ.สมุทรปราการ
64. พระอาจารย์แสวง อ.พระประแดง วัดกลางสวน จ.สมุทรปราการ
65. พระครูศิริสรคุณ อ.เมือง วัดท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
66. พระครูสมุทรสุนทร อ.เมือง วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
67. พระสุทธิสารวุฒาจารย์ อ.อัมพวา วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
68. พระอาจารย์อ๊วง อ.อัมพวา วัดบางคณาทอง จ.สมุทรสงคราม
69. พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง ) อ.กระทุ่มแบน วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
70. พระครูวิเศษสมุทรคุณ อ.กระทุ่มแบน วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
71. พระครูสักขิตวันมุนี อ.เมือง วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
72. พระอาจาย์แต้ม อ.เมือง วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
73. พระครูโฆษิตธรรมสาร (ครื้น) อ.เมือง วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
74. พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) อ.เมือง วัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุรี
75. พระครูสำฤทธิ์ (เอี้ยง) อ.เมือง วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
76. พระวรพจน์ปัญญาจารย์ อ.เมือง วัดอรัญญิการาม จ.ชลบุรี
77. พระครูธรรมาวุฒิคุณ อ.เมือง วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
78. พระครูธรรมธร (หลาย) อ.เมือง วัดราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี
79. พระอาจารย์บุญมี อ.บางละมุง วัดโพธิ์สัมพันธ์ จ.ชลบุรี
80. พระพรหมนคราจารย์ อ.พรหมบุรี วัดแจ้งพรหมนคร จ.สิงห์บุรี
81. พระครูศรีพรหมโศกิต (แพ) อ.พรหมบุรี วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
82. พระชัยนาทมุนี อ.เมือง วัดบรมธาตุ จ.ชัยนาท
83. พระอาจารย์หอม (หลวงพ่อหอม) อ.เมือง วัดชากหมาก จ.ระยอง
84. พระอาจารย์เมือง อ.แม่ทา วัดท่าแพ จ.ลำปาง
85. พระครูอุทัยธรรมธานี อ.เมือง วัดท้าวอุ่ทอง จ.ปราจีนบุรี
86. พระครูวิมลศีลจารย์ อ.ประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
87. พระครูสุนทรธรรมประกาศ อ.ปากพลี วัดโพธิ์ปากพลี จ.นครนายก
88. พระครูบาวัง อ.เมือง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
89. พระครูสวรรควิริยกิจ อ.เมือง วัดสวรรคนิเวส จ.แพร่
90. พระครูจันทร อ.ชุมแสง วัดคลองระนง ค์ จ.นครสวรรหลวงพ่อจันทร์
91. พระครูสีลกิติคุณ (อั้น) วัดพระญาติฯ อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
92. พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
93. พระครูเล็ก วัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา
94. พระอาจารย์มี วัดอินทราราม อ.เสนา จ.อยุธยา
95. พระอาจารย์หวาน วัดดอกไม้ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
96. พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
97. พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลาง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
98. พระอาจารย์จง (หลวงพ่อจง) วัดหน้าต่างนอก อ.บางไพร จ.อยุธยา
99. พระอธิการเจาะ วัดประตูโลกเชษฐ์ อ.เสนา จ.อยุธยา
100. พระอาจารย์ศรี วัดสระแก อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
101. พระสุวรรณมุนี (ชิต) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.อยุธยา
102. พระครูศุข วัดโตนดหลวง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
103. พระครูพิบูลย์ศีลาจารย์ วัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
104. พระครูทบ (หลวงพ่อทบ) วัดสว่างอรุณ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
105. พระสวรรคนายก วัดสุวรรคคาราม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
106. พระโบราณวัตถาจารย์ วัดราชธานี จ.สุโขทัย
107. พระครูปี้ วัดกิ่งลานหอย กิ่ง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
108. พระครูวิบูลย์สมุทร วัดเสด็จ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 
เหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์

1. มีการชุมนุมสงฆ์ทุกนิกายมากที่สุด เพื่อร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก
2. มีประมุขฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรเสด็จร่วมพิธี
3. รัฐบาลและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการจัดสร้าง
4. พิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์เป็นราชธานี
5. ตะกรุดมวลสารบางส่วนไม่ละลายในเบ้าหลอม
6. แผ่นยันต์เนื้อโลหะไม่จมในน้ำมนต์
7. สายสิญจน์ไม่ไหม้ไฟ
8. ปรากฏเสียงเคลื่อนตัวของวัตถุมงคลขณะพุทธาภิเษก
9. มีความใกล้ชิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะมวลสารส่วนหนึ่งอัญเชิญมาจากสังเวชนียสถาน
10. มีผู้นำน้ำมนต์ในพิธีไปใช้แล้วประสบพระพุทธคุณ

พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูง และก็มีประสบการณ์ ชัดเจนมากที่สุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนไทยและนักเล่นพระกันดีทุกคน จะเรียกว่าพระหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านก็ว่าได้ ซึ่งจากประสบการณ์ที่สูงเด่นเช่นนี้ จึงทำให้นักเล่นพระระดับเซียนหลายคนต้องอารธนาพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษขึ้นคออย่างไม่อาย

พระ 25 พุทธศตวรรษ พระยอดนิยมของวงการพระเครื่อง ถูกบรรจุอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องทุกครั้ง ประสบการณ์เกิดขึ้นต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน ในอดีตเป็นพระดี ราคาถูก แต่ปัจจุบันราคาปรับตัวขึ้นสูงและแทบจะไม่พบเห็นตามตลาดพระเครื่องเลยก็ว่าได้ มีแต่พระเก๊ ราคาแพง พระแท้ๆนับวันจะหายากขึ้นทุกที นับเป็นพระเครื่องที่น่าสะสมและน่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง

พระ 25 พุทธศตวรรษ(ชินหลังยันต์)ปี2500

ติดต่อสอบถาม

อมูเล็ท โทร: 095-995-9399
Email: amuletinfo@yahoo.com

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถทำการชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร หรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ตามบัญชีข้างล่าง
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธ. กสิกรไทย แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา จุฑาทิพ วุ้นสีแซง 720-2-78921-4