รหัสสินค้า 269
ชื่อพระเครื่อง พระพุทธชนะมาร ปี37 วัดธรรมบันดาล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เกจิ-อาจารย์
ปีที่ออก
อายุพระเครื่อง
หมวดพระ วัตถุมงคลอื่นๆ
ราคาเช่าบูชา 399.00 บาท
ค่าส่ง 50.00 บาท
สถานะ เช่าแล้ว
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ 2009-03-19 16:20:31
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2013-05-23 13:41:06
จำนวนผู้ให้ความสนใจ 4,780 คน

รายละเอียดสินค้า

พระพุทธชนะมาร ปี37 วัดธรรมบันดาล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

"พระพุทธรูปปางชนะมาร" เป็นพระพุทธรูปปางที่สร้างขึ้นจากพระพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าผจญมาร ก่อนที่จะตรัสรู้  ดังมีเรื่องกล่าวไว้ย่อๆว่า ในครั้งนั้นพระสิทธัตถะรู้ด้วยพระปรีชาญาณว่า พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ  พระองค์จึงสระสรงพระวรกายหมดจดแล้วเสด็จไปประทับนั่งยังโคนต้นโพธิ์  วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา  ก่อนพุทธศก ๔๕  ปี เวลาเช้านางสุชาดาบุตรีเศรษฐีใหญ่แห่งหมู่บ้านเสนานิคม  คิดจะบวงสรวงเทวดาด้วยการจัดข้าวมธุปายาสใส่ถาดทอง นำไปถวายยังโคนต้นโพธิ์

เมื่อมาถึงก็พบเห็นพระสิทธัตถะประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นโพธิ์ด้วยอาการที่สงบ  ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา  คิดว่าเป็นเทวดาจึงน้อมถาดข้าวมธุปายาสเข้าไปถวาย  พระสิทธัตถะทรงรับข้าวมธุปายาสนั้นไว้  แล้วเสด็จไปยังท่าน้ำเนรัญชรา  ทรงเสวยข้าวมธุปายาสนั้นทั้งหมด  ต่อจากนั้นก็ทรงถือถาดทองลงสู่แม่น้ำแล้วอธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า  ถ้าพระองค์จะได้ตรัสพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ  ขอให้ถาดทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป  แล้วก็ทรงลอยถาดทองนั้นลงไปในแม่น้ำเนรัญชรา

ขณะนั้นด้วยอานุภาพพระบารมีของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญมาบริบูรณ์ดีแล้วได้แสดงให้เห็นอัศจรรย์ทำให้ถาดทองนั้นลอยทวนกระแสน้ำเนรัญชราขึ้นไปประมาณ 1 เส้น แล้วก็จมลงตรงนาคภพพิมานแห่งพญากาฬนาคราช

ครั้นเวลาเย็นพระสิทธัตถะเสด็จกลับยังโคนต้นโพธิ์  ระหว่างทางเสด็จได้พบกับคนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ  เขาได้เห็นพระอาการอันละมุนละไมของพระสิทธัตถะก็เกิดความเลื่อมใสใคร่จะถวายของ แต่ไม่มีอะไรอื่นนอกจากหญ้าคา จึงน้อมนำหญ้าคาไปถวาย พระสิทธัตถะทรงรับหญ้าคาปูลาดเป็นอาสนะ  แล้วทรงตั้งสัตยาธิษฐาน 8 ณ รัตนบัลลังก์ไต้ต้นโพธิ์นั้นว่า  แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  พระองค์จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนั้นจนกว่าจะตรัสรู้  ถึงแม้จะอดตายในที่นั้นก็ยอม  เหล่าเทพยดาได้ยินสัตยาธิษฐานก็พากันชื่นชมโสมนัสยินดีปรีดา  พากันเฝ้ารอพระมหาบุรุษเพื่อจะได้สักการะบูชา  หากพระองค์ตรัสรู้

ฝ่ายพญาวัสวดีมาราธิราชพญามาร ได้ยินมหาบุรุษตั้งสัตยาธิษฐานก็อิจฉากลัวเจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณพ้นจากอำนาจของตน จึงป่าวประกาศเรียกพลเสนามารนำสรรพอาวุธยกทัพเข้าขัดขวางการบำเพ็ญบารมี

เมื่อพญามารมาถึงก็สั่งให้เหล่าเสนามารห้อมล้อมพร้อมทั้งประกาศศักดานุภาพของตนข่มให้พระมหาบุรุษสะดุ้งตกใจกลัว  ครั้นเมื่อไม่เห็นพระองค์ทรงหวั่นไหว จึงสั่งให้หมู่เสนามารบุกรุกเข้าทำร้ายด้วยการพุ่งสรรพอาวุธเข้าใส่ แต่สรรพอาวุธทั้งหลายไม่อาจทำอันตรายใดๆกลับกลายเป็น บุปผามาลัยมาบูชาพระสิทธัตถะแทน

เมื่อพญามารไม่อาจทำร้ายพระองค์ได้ จึงกล่าวว่า"ดูก่อนสิทธัตถะ บัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยบุญของเรา  ท่านเป็นผู้ไม่มีบุญสมควรจะนั่ง  จงลุกไปเสีย"

พระมหาบุรุษตรัสตอบว่า"ดูก่อนพญามาร บัลลังก์นี้เกิดขึ้นด้วยบุญที่เราได้บำเพ็ญมานานนับประมาณหามิได้  เราผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรจะนั่ง"

พระมหาบุรุษทรงดำริ  ในที่นี้มีแต่หมู่เสนามาร ไม่มีใครหาญกล้ามาเป็นพยานได้ จึงตั้งสัตยาธิษฐานว่า"ดูก่อนแม่นางธรณีเอ๋ย  เธอจงมาเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศลของเราในกาลบัดนี้เถิด"

พระนางวสุนธราเจ้าแม่ธรณีไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ต่อไปได้จึงแทรกปฐพีขึ้นมาปรากฏกาย ทำอัญชลีอภิวาทพระมหาบุรุษแล้วประกาศให้พญามารทราบว่า"พระมหาบุรุษเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิ์สัตว์ได้บำเพ็ญบุญมามากมายตลอดกาลเหลือที่จะประมาณได้ แม้แต่น้ำกรวดที่หลั่งลงบนมวยผมข้าพเจ้าก็เหลือที่จะคณานับ"   

กล่าวจบก็ปล่อยมวยผมบีบน้ำที่พระมหาบุรุษกรวดสะสมไว้ในอดีตเป็นอเนกชาติ ให้หลั่งไหลออกมากลายเป็นทะเลหลวง  กระแสน้ำพัดพาเอาพญามารและหมู่เสนามารลอยไปสุดขอบฟ้าจักรวาล พญามารตกตะลึงด้วยความกลัวและอัศจรรย์ใจ  ด้วยความกลัวภัย  พนมมือนมัสการเปล่งคำสรรเสริญในบุญบารมียอมรับความปราชัยแล้วรีบอันตรธานหนีหายไปจาก ที่นั้นโดยเร็ว

เมื่อพระมหาบุรุษทรงกำจัดพญามารและหมู่เสนามารให้ปราชัยไปด้วยพระบารมีแล้ว  ก็ทำให้พระองค์ทรงเบิกบานพระทัย ได้ปิติเป็นกำลังภายในสนับสนุนเพิ่มพูนแรงปฏิบัติธรรมภาวนามากขึ้น ดังนั้นพระองค์จึงมิได้ปล่อยให้เสียเวลา ทรงตั้งพระทัยที่จะเจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้แน่วแน่ ปราศจากอุปกิเลสจนจิตสุขุมโดยลำดับ และตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

เนื่องมาจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพระแม่ธรณีและบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถขจัดพญามารและเหล่าเสนามารให้ผ่ายแพ้ผ่านพ้นอุปสรรค์มาตรัสรู้ได้นั้น จะช่วยทำให้ผู้ที่มีไว้กราบไหว้บูชาทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ มีความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและชนะมาร ชนะอุปสรรค์ ชนะศัตรู ชนะวิบากกรรม ทำให้เรื่องที่ร้ายๆกลับกลายเป็นดีขึ้นได้

พิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระเกจิอาจารย์ ดังนี้ หลวงปู่โงน หลวงพ่อแพ หลวงพ่อเปิ่น หลวงพ่อลำไย หลวงพ่อจำเนียร หลวงปู่หงส์ หลวงพ่ออุตมะ

และพิธีมหาพุทธาภิเษก ตามวัดต่างๆอีกไม่น้อยกว่า 105 วัด ซึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มานั่งทำพิธีในงานพิธีมหาพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆ แต่ละวัดนั้นก็นิมนต์กันมามากมาย จากทั่วประเทศ อาทิ
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
หลวงพ่อพุฒ วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม
หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี
หลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี
หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่
หลวงพ่อชม วัดโป่งนาเกลือ จ.ชลบุรี
หลวงพ่อดำ วัดถ้ำบูชา
หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อแย้ม วัดตะเคียน จ.นนทบุรี
หลวงปู่โง่น วัดพระพุทธบาทเขาไม้รวก จ.พิจิตร
หลวงพ่ออุตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
หลวงพ่อคำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม
หลวงปู่เจียม วัดอินทราสุการาม จ.สุรินทร์
หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม
หลวงปู่หงส์ วัดเพชรบุรี จ.สุรินทร์
หลวงปู่เกตุ วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระพุทธชนะมาร ปี37 วัดธรรมบันดาล ขนาดสูง 3 ซ.ม. กว้าง 2.4 ซ.ม.

สนใจเช่าบูชาติดต่อ จุฑาทิพ โทร.081-6335557 ขอบคุณค่ะ

ติดต่อสอบถาม

อมูเล็ท โทร: 095-995-9399
Email: amuletinfo@yahoo.com

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถทำการชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร หรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ตามบัญชีข้างล่าง
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธ. กสิกรไทย แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา จุฑาทิพ วุ้นสีแซง 720-2-78921-4